Gemeente Olen

Vrijetijdspas

Het lokaal  bestuur willen ervoor zorgen dat elke inwoner kan participeren aan het vrijetijdsleven. Door vrijetijdsparticipatie te subsidiëren onder de vorm van een vrijetijdspas, wil het bestuur meer kansen creëren voor het brede publiek om van cultuur, sport en jeugdwerk te kunnen proeven.

De vrijetijdspas kan gebruikt worden bij de deelname aan volgende vrijetijdsactiviteiten:

 • het vrijetijdsaanbod voor kinderen georganiseerd door het team Vrije Tijd van het lokaal bestuur zoals de sportkampen, de cultuurdagen en de activiteiten van speelplein Olefant;
 • het vrijetijdsaanbod georganiseerd door vzw Keizer Karel Olen;
 • de toneelvoorstellingen van Het Vierde Oor en Tejaterbende Oeps!;
 • het lidgeld van Olense jeugd-, sport- of socio-culturele verenigingen;
 • activiteiten van het cursusteam (indien bijkomend een beslissing van de FOD sociale zekerheid betreffende de toekenning van een uitkering of een atttest van de R.V.P. kan worden voorgelegd).

Voor wie

 • OCMW-cliënten;
 • personen in collectieve schuldenregeling;
 • inwoners van Olen met een verhoogde tegemoetkoming (Omnio- en WIGW-statuut);
 • personen die genieten van een inkomensvervangende tegemoetkoming, een integratietegemoetkoming of een tegemoetkoming hulp aan bejaarden;
 • ouderen die recht hebben op een inkomensgarantie voor ouderen.

Voorwaarden

Het recht op een vrijetijdspas moet gestaafd worden met één van de volgende documenten:

 • een reccent attest van het OCMW;
 • een recent attest van een schuldbemiddelaar;
 • een recent attest van de mutualiteit;
 • een beslissing van de F.O.D. sociale zekerheid;
 • een attest van de Rijksdienst voor Pensioenen.

Procedure

De vrijetijdspas moet schriftelijk aangevraagd worden bij Vrije Tijd via het daartoe bestemde aanvraagformulier.

Vrije Tijd levert, na controle van de volledigheid van de aanvraag, de vrijetijdspas onmiddellijk bij ontvangst van de aanvraag af aan het loket. De vrijetijdspas wordt op naam afgeleverd.

Bedrag

De vrijetijdspas geeft recht op een korting van 50% op de deelnameprijzen of inkomkaarten of 50% van het lidgeld van de Olense verenigingen. De korting is niet van toepassing op de bijkomende activiteiten van de verenigingen.

LCP