Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Vrijetijdspas

De Vrijetijdspas is een kaart waarmee je goedkoper kan deelnemen aan volgende vrijetijdsactiviteiten:

 • het vrijetijdsaanbod voor kinderen georganiseerd door het team Vrije Tijd van het lokaal bestuur zoals de sportkampen, de cultuurdagen en de activiteiten van speelplein Olefant
 • het vrijetijdsaanbod georganiseerd door vzw Keizer Karel Olen
 • de toneelvoorstellingen van Het Vierde Oor en Tejaterbende Oeps!
 • het lidgeld van Olense jeugd-, sport- of socio-culturele verenigingen
 • activiteiten van het cursusteam (indien bijkomend een beslissing van de FOD sociale zekerheid betreffende de toekenning van een uitkering of een atttest van de R.V.P. kan worden voorgelegd)
 • een driegangenmaaltijd in restaurant Komie Geire (vanaf 1 februari) - tijdens de sluiting van Komie Geire tot en met 13 april 2020 omwille van de coronamaatregelen geldt er tijdelijk een andere regeling.

Voor wie

 • OCMW-cliënten
 • personen in collectieve schuldenregeling
 • inwoners van Olen met een verhoogde tegemoetkoming (Omnio- en WIGW-statuut)
 • personen die genieten van een inkomensvervangende tegemoetkoming, een
 • integratietegemoetkoming of een zorgbudget voor ouderen
 • ouderen die recht hebben op een inkomensgarantie voor ouderen

Voorwaarden

Voeg één van de volgende documenten (afhankelijk van je situatie) bij je aanvraagformulier: 

 • een reccent attest van het OCMW
 • een recent attest van een schuldbemiddelaar
 • een recent attest van de mutualiteit
 • een beslissing van de F.O.D. sociale zekerheid
 • een attest van de Rijksdienst voor Pensioenen

Procedure

Vraag de vrijetijdspas schriftelijk met het aanvraagformulier aan bij Vrije Tijd.

Vrije Tijd levert, na controle van de volledigheid van de aanvraag, de vrijetijdspas onmiddellijk bij ontvangst van de aanvraag af aan het loket. De vrijetijdspas wordt op naam afgeleverd.

Bedrag

De vrijetijdspas geeft recht op een verminderd tarief

 • van 50% op de deelnameprijzen of inkomkaarten
 • 50% van het lidgeld van de Olense verenigingen
 • een verminderd tarief in restaurant Komie Geire (vanaf 1 februari)

De korting is niet van toepassing op de bijkomende activiteiten van de verenigingen.

LCP