Gemeente Olen

Subsidie zwemmen in Geel, Herentals en Westerlo

Olen is te klein voor een eigen gemeentelijk zwembad. De bouw, het onderhoud en de uitbating van zweminfrastructuur is heel kostelijk. Zwemliefhebbers moeten dus uitwijken naar buurgemeenten Geel, Herentals en Westerlo, waar de inwoners een voordeeltarief genieten.

Om Olenaars aan eenzelfde tarief te laten zwemmen als inwoners van deze andere gemeenten, komt het lokaal bestuur tussenbeide in de aankoop van verschillende toegangsbewijzen.

Hieronder kan je het subsidiereglement en het aanvraagformulier downloaden.

Voor wie

Voor personen die in de gemeente Olen gedomicilieerd zijn.

Voorwaarden

Enkel de volgende types toegangsbewijzen komen in aanmerking:

 • tienbeurtenkaart: maximaal één aanvraag per maand
 • twintigbeurtenkaart: maximaal één aanvraag per maand
 • zomerkaart: maximaal één aanvraag per jaar
 • mini-jaarkaart: maximaal één aanvraag per jaar
 • jaarabonnement: maximaal één aanvraag per jaar
 • gezinsabonnement: maximaal één aanvraag per jaar

 

Volgende zaken komen NIET in aanmerking:

 • Lessenreeksen Aquagym of ander lessenreeksen
 • Dagtickets
 • zwemlessen

 

Procedure

 • Je koopt je toegangsbewijs aan de kassa van het zwembad van Geel, Herentals of Westerlo.
 • Na aankoop vul je het toelageformulier in. Dit geef je samen met het bewijs van betaling af aan het onthaal van het Olense gemeentehuis of bij Vrije Tijd in het sociaal huis. 
 • Het lokaal bestuur stort de toelage daarna op je rekening.

Bedrag

De toelage is identiek aan het verschil dat men in de zwembaden aanrekent voor inwoners versus niet-inwoners. De exacte bedragen vind je terug op het aanvraagformulier.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP