Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Subsidie zwemmen in Geel, Herentals en Westerlo

Het lokaal bestuur Olen heeft geen eigen gemeentelijk zwembad. De bouw, het onderhoud en de uitbating van zweminfrastructuur is heel kostelijk. Zwemliefhebbers moeten dus uitwijken naar onze buurgemeenten Geel, Herentals en Westerlo, waar de inwoners een voordeeltarief genieten.

Om Olenaars aan datzelfde voordeeltarief van de inwoners te laten zwemmen, komt het lokaal bestuur tussenbeide in de aankoop van verschillende toegangsbewijzen.

Hieronder kan je het subsidiereglement en het aanvraagformulier downloaden.

Voor wie

Voor personen die in de gemeente Olen gedomicilieerd zijn.

Voorwaarden

Enkel toegangsbewijzen waarvoor er een prijsverschil is tussen inwoner en niet-inwoner komen in aanmerking voor een terugbetaling. Gewone zwemlessen waar geen verschil is tussen inwoners van de eigen of andere gemeente komen niet in aanmerking voor een terugbetaling. 

Het gaat hier om volgende types toegangsbewijzen waar een prijsverschil geldt voor een inwoner en niet-inwoner en die niet ouder dan 60 dagen zijn: 

  • jaarkaart/jaarabonnement: maximum één terugbetaling per jaar
  • lessenreeksen: maximum drie terugbetalingen per jaar
  • zomerkaart: maximum drie terugbetalingen per jaar 
  • beurtenkaarten: maximum één terugbetaling per maand
  • G-zwemmen: onbeperkt aantal terugbetalingen

Procedure

  • Je koopt je toegangsbewijs aan de kassa van het zwembad van Geel, Herentals of Westerlo.
  • Na aankoop vul je het toelageformulier in, dit kan online via e-loket of je brengt het ingevulde formulier binnen bij Vrije Tijd. 
  • Het lokaal bestuur stort de toelage (zoals in het addendum opgenomen) daarna op je rekening.

Bedrag

De toelage is identiek aan het verschil dat men in de zwembaden aanrekent voor inwoners versus niet-inwoners. De exacte bedragen vind je terug in het addendum en op het aanvraagfomulier. 

Let op: bij Geel is er ook een verschil in aantal beurten bij een 10- en 20-beurtenkaart. Hierdoor worden deze extra beurten ook mee verrekend in de terugbetaling. 

Afhandeling

De toelage kan enkel uitbetaald worden wanneer de nodige bijlages werden toegevoegd. Let erop dat het betalingsbewijs maximum 60 dagen oud mag zijn! 

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

adres
tel.
014 27 94 22
e-mail
vrije.tijd@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP