Gemeente Olen

Sportraad

De sportraad bestaat uit een afvaardiging van verschillende personen die thuis zijn in de sportwereld of het verenigingsleven en heeft als doel het bestuur te adviseren over verschillende sportieve aangelegenheden en sportbeleid binnen het Lokaal bestuur Olen.

Daarnaast organiseert ze jaarlijks een kampioenenviering en ondersteunt ze een aantal sportevenementen binnen het lokaal bestuur van Olen.

Het bestuur van de sportraad vergadert om de 6 weken op maandag- of dinsdagavond. De volgende sportclubs of personen zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de sportraad:

  • Wim Michiels (voorzitter);
  • Griet Verheyen (secretaris);
  • Peter van Beek (penningmeester);
  • Marc Vervecken;
  • Ronny Lodewijckx;
  • Marc Hannes;
  • Guido Lambrechts
  • Ludo Hooyberghs
  • Katheleyne Torfs

Minstens één keer per jaar wordt er een algemene vergadering georganiseerd waarin 34 Olense sportverenigingen vertegenwoordigd zijn.

Onderaan kan je de statuten van de Olense sportraad downloaden.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP