Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Aanbod voor de Olense scholen

Kom met je klas op schoolreis en maak kennis met de werking van het lokaal bestuur of het OCMW of breng samen met een gids een bezoekje aan de toeristische trekpleisters. Vraag een bezoek aan via het e-loket (link onderaan deze pagina).

Periode aanvraag: van 1 juni tot 30 november

Periode aanbod: van 1 oktober tot en met 31 maart

 

1. Kennismaking werking lokaal bestuur

Doelgroep: leerlingen van het derde leerjaar

Locatie: gemeentehuis

Data: enkel op donderdagvoormiddag

Timing: 1,5 uur

Doelstelling: op een interactieve manier de onderwijsdoelstellingen realiseren

Inhoud: Deze kennismaking omvat algemene informatie over de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de taak van de algemeen directeur en de ambtenaren. Daarnaast kan je kennismaken met het college en is er een rondleiding voorzien langs de diensten die werkzaam zijn in het gemeentehuis.

Begeleiding: de medewerkers van Vrije Tijd begeleiden het bezoek aan het gemeentehuis en de ontmoeting met het college.

Opgelet:

De school regelt zelf vervoer naar het gemeentehuis en terug.

De school bezorgt Vrije tijd twee weken voor het bezoek een adressenlijst van de leerlingen in Excel zodat de kinderen een postkaart ter herinnering aan henzelf kunnen opsturen

De school bezorgt twee weken voor het bezoek de vragen die zij aan het college willen voorleggen (een vijftal per klas).

 

2. Kennismaking werking OCMW

Doelgroep: leerlingen van het vierde leerjaar

Locatie: sociaal huis

Data: af te spreken

Timing: 2 uur

Doelstelling: preventieve werking naar jongeren en kennismaking OCMW-werking

Inhoud: een quiz met 5 rondes, per taakaspect van het OCMW

Begeleiding: beleidsmedewerker kansarmoede

 

3. Bezoek Olense trekpleisters met een gids

Doelgroep: leerlingen van het vijfde leerjaar

Locatie: bustoer door de drie parochies, vertrekkende vanuit de school

Data: af te spreken

Timing: 2,5 à 3 uur

Doelstelling: de gemeente vanuit toeristisch oogpunt leren kennen

Inhoud: een bustoer vanuit de school. De gids stapt aan de school op. De bus rijdt langs het standbeeld van het Boerke, de Cité en de Buulmolen. De gids geeft in de bus informatie over de verschillende trekpleisters. De bus stopt aan het sluizencomplex, de kapel van Meren en op het dorpsplein zodat de leerlingen er samen met de gids kunnen rondwandelen.

Begeleiding: vrijwillige gids

Opgelet:

De school voorziet een vrijwilligersvergoeding van 15 euro voor de gids. De school regelt de schoolbus via Leerlingenvervoer vzw.

Extra

Je kan de bustoer in de klas voorbereiden met de strip 'De Pottenproever' van Suske en Wiske. De strip zit in de collectie van de bibliotheek.

Je kan de uitstap ook combineren met een bezoek aan de Buulmolen of het Olens Radiomuseum. Organisatie op eigen initiatief.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP