Gemeente Olen

Subsidies jeugd en jeugdverenigingen

Olense jongeren en jeugdverenigingen kunnen een vormingssubsidie en evenementensubsidie aanvragen. Erkende jeugdverenigingen komen ook in aanmerking voor de werkingssubsidie, ondersteuning bij transport en de infrastructuursubsidie. Voor nieuw startende jeugdverenigingen is er een startsubsidie.

Voorwaarden

Aan deze subsidiemogelijkheden zijn een aantal voorwaarden verbonden. Meer informatie over de voorwaarden en de procedure van aanvraag en uitbetaling, kan je terugvinden in het subsidiereglement. Er is een apart reglement voor infrastructuursubsidie.

Procedure

Wil je aanspraak maken op één van de subsidies? Bezorg dan de nodige gegevens, al dan niet via het aanvraagformulier, aan Vrije Tijd:

  • Vormingssubsidie: bezorg het bewijs van gevolgde (kader)vorming direct na ontvangst aan Vrije Tijd. Vergeet niet het rekeningnummer te vermelden.
  • Evenementensubsidie: bezorg het aanvraagformulier in bijlage uiterlijk één maand voor het evenement aan Vrije Tijd. Het evaluatieformulier verwachten we ten laatste twee maanden na het evenement volledig ingevuld op Vrije Tijd.
  • Startsubsidie: bezorg het aanvraagformulier in bijlage aan Vrije Tijd.
  • Ben je een (nieuwe) jeugdvereniging en ben je nog niet erkend als jeugdvereniging? Ook hiervoor vind je een aanvraagformulier in bijlage.
  • Werkingssubsidie: alle erkende jeugdverenigingen krijgen hun aanvraagformulier op het einde van elk jaar toegestuurd. Dit aanvraagformulier moeten ze volledig ingevuld, met bijlagen, voor 15 februari aan Vrije Tijd bezorgen. Heb je het formulier niet ontvangen of wil je zo'n formulier vooraf al eens bekijken, vraag het dan per mail op (vrije.tijd@olen.be).
  • Ondersteuning bij transport: ga je op kamp of heb je een evenement waarvoor (veel of groot) materiaal vervoerd moet worden? Ook daar kan je ondersteuning voor vragen via een aanvraagformulier in bijlage.
  • Infrastructuursubsidie: door het aanvraagformulier (voor aankoop, nieuwbouw of verbouwing) correct in te vullen, kan je een principiële goedkeuring krijgen. Van zodra de werken gedaan zijn, bezorg je de facturen aan Vrije Tijd en kan de subsidie effectief uitbetaald worden.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP