Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Speelplein Olefant

beeld van speelplein Olefant 2017

Speelplein Olefant biedt met de speelpleinwerking een vrijetijdsaanbod aan voor 4- tot 12-jarigen (geboortejaar 2017 tot 2009) en met de tienerwerking een vrijetijdsaanbod voor 12- tot 15-jarigen (geboortejaar 2008 tot 2006). 

Speelpleinwerking

Van maandag 12 juli tot en met vrijdag 13 augustus 2021 opent de speelpleinwerking haar deuren voor de 4- tot- 12 jarigen. Basisschool de Kriebel is dan omgevormd tot een heus speelparadijs. 

We organiseren de speelpleinwerking deze zomer weer coronaproof van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Kinderen kunnen toekomen vanaf 8.30 uur en opgehaald worden tot 16.30 uur.

Er worden drie bubbels gecreëerd: kleuters, lagere school (7-9 jaar) en lagere school (10 tot 12 jaar). Elke bubbel heeft zijn apart spelmateriaal en programma. Elke week werken de animatoren een afwisselend programma van sport, spel, knutsel en kookactiviteiten en vrij spel in thema uit. 

We trachten zoals vorig jaar voor elke bubbel elke week minimaal een halve dag spel op verplaatsing te voorzien, een uitstap met garantie dat er geen contact is met andere bubbels.

Tienerwerking

Meer info over de tienerwerking vind je hier.

Extra

Heeft je kind bijzondere aandacht nodig? Laat dit dan vooraf weten aan Vrije Tijd. We bekijken dan samen hoe we dit kunnen aanpakken. 

Corona-coördinatie

Gemeentelijk speelplein Olefant heeft een procedure uitgewerkt voor eventuele corona-besmetting:

  • Is je kind ziek voor, tijdens of na deelname aan het speelplein? Je kan dit op weekdagen tussen 8.00 en 20.00 uur doorgeven via het nummer 0478 30 05 79. Je kan tijdens de werkuren ook bellen naar het onthaal van Vrije Tijd op het nummer 014 27 94 22. Voor 8.00 en na 20.00 uur kan je je boodschap doorgeven op het antwoordapparaat en bellen we jou zo snel mogelijk terug op.
  • Wordt je kind ziek tijdens een speelpleindag dan zullen wij je hier meteen van op de hoogte brengen en je informeren over de te volgen stappen. Ook de andere ouders worden geïnformeerd. We geven hierbij geen persoonlijke gegevens vrij.

Voorwaarden

Corona-afspraken :

  • Wie ziektesymptomen heeft (geen COVID) kan niet deelnemen, je kan pas deelnemen als je drie dagen symptoomvrij bent.
  • Wie besmet is met COVID-19 of onder eenzelfde dak woont met een besmet persoon kan niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode.
  • Als organisator kunnen we deelnemers die symptomen vertonen bij aankomst of tijdens de activiteit niet laten deelnemen of naar huis sturen. We laten kinderen en jongeren pas opnieuw deelnemen aan het vrijetijdsaanbod als de symptomen minimaal drie dagen verdwenen zijn.
  • Wie behoort tot de risicogroep kan deelnemen mits toestemming van de huisarts of ouders.
  • We vragen alle ouders om hun kind of tiener gedurende eenzelfde week vooral naar dezelfde jeugdwerking te sturen. Als je kind of tiener deelneemt aan meerdere jeugdwerkbubbels per week, verhoogt het risico op besmetting. Vindt er in dat geval een besmetting plaats, dan moeten er mogelijk ook meerdere bubbels in quarantaine in plaats van slechts één.

Bedrag

De speelpleinwerking kost 5 euro voor een hele dag.

Inschrijven doe je via TicketGang. Je kan anders ook bij Vrije Tijd terecht. 

Kinderen met een vrijetijdspas krijgen korting op de toegangsprijs.

LCP