Gemeente Olen

Speelstraat

Een speelstraat in Olen.

Een speelstraat is een openbare weg die tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen wordt afgesloten voor doorgaand verkeer zodat kinderen er kunnen spelen.

In Olen zijn er 12 speelwijken waarbinnen er meerdere staten in aanmerking komen om als speelstraat afgesloten te worden. Het overzicht vind je in het reglement hieronder.

Per jaar kunnen tijdens de paas-, zomer-, herfst- en kerstvakantie twee straten per speelwijk een goedkeuring krijgen als speelstraat. Een speelstraat wordt per week of twee aaneensluitende weken afgesloten.

Een wijk mag jaarlijks maximaal vier weken een speelstraat inrichten. Bij wissel van speelstraat moet er minimaal twee weken tussen zitten.

Een speelstraat in Olen mag de goedgekeurde dagen tussen 10.00 en 21.00 uur afgesloten worden met geschrankt geplaatste nadars.

Procedure

Wil jij graag van jouw straat een speelstraat makken? Doe dan het volgende:

1. Bekijk het reglement om te zien of je straat binnen een speelzone valt als mogelijke speelstraat.

INDIEN JA

2. Overtuig minimaal drie volwassen speelstraatorganisatoren. Zij zijn de contactpersonen voor het lokaal bestuur en de buurt en zorgen voor het plaatsen en wegzetten van de nadars.

3. Vul een aanvraag in via het e-loket of het aanvraagformulier. Als je zeker wil zijn van goedkeuring, dien je je aanvraag best vóór 1 maart in. Aanvragen die later binnenkomen kunnen enkel als er nog weken beschikbaar zijn in de speelwijk waar je straat toebehoort.

NEE, mijn straat valt wel binnen een speelwijk, maar wordt niet aanschouwd als speelstraat. Je kan altijd de bewoners van de andere straten vragen om een speelstraat te organiseren. Vervolgens kan je daar mee gaan spelen.

NEE, mijn straat valt niet onder een speelwijk. Je kan een aanvraag indienen en dan bekijken we of je straat in aanmerking komt volgens de algemene speelstraat richtlijnen.

Meer info

Na goedkeuring staan de speelstraat-organisatoren in voor:

  • de bekendmaking van de speelstraat aan de omwonenden
  • meedelen van de speelstraatdagen- en uren
  • meedelen van de contactgegevens van één van de drie organisatoren in de straat

Vervolgens wordt de speelstraat met dagen en uren ook bekendgemaakt op Hoplr (voor de bewoners van de buurt).

Alleen bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of werken, van wie de garage in de straat gelegen is, prioritaire voertuigen wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, ophalers van afval die handelen in opdracht van het lokaal bestuur en fietsers hebben toegang tot de speelstraat. De bestuurders rijden stapvoets, mogen de spelende kinderen niet in gevaar brengen en verplaatsen zelf de hekken.

Het volledige reglement en het aanvraagformulier vind je hieronder.

Nog vragen? Vrije Tijd, vrije.tijd@olen.be, 014 27 94 22

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP