Gemeente Olen

Speelstraat

Een speelstraat in Olen.

Een speelstraat is een openbare weg die tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen wordt afgesloten voor doorgaand verkeer zodat kinderen er kunnen spelen.

In Olen zijn er 12 speelwijken waarbinnen er meerdere staten in aanmerking komen om als speelstraat afgesloten te worden. Het overzicht vind je in het reglement hieronder.

Per jaar kunnen tijdens de paas-, zomer-, herfst- en kerstvakantie twee straten per speelwijk een goedkeuring krijgen als speelstraat. Een speelstraat wordt per week of twee aaneensluitende weken afgesloten. Per wijk mogen er jaarlijks samen maximum 4 weken speelstraat zijn. Bij wissel van speelstraat moeten er minimaal twee weken tussen zitten.

Een speelstraat in Olen mag de goedgekeurde dagen tussen 10.00 en 21.00 uur afgesloten worden met geschrankt geplaatste nadars.

Procedure

 Aanvraag procedure

  • Er moeten minimaal drie volwassen speelstraatorganisatoren zijn. Zij zijn de contactpersoon voor lokaal bestuur en buurt en zorgen voor plaatsen en wegzetten nadars.
  • Je doet een aanvraag via het e-loket of aanvraagformulier.
  • Als je zeker wil zijn van goedkeuring, dien je je aanvraag best vóór 1 maart in.
  • Aanvragen die later binnenkomen kunnen enkel als er nog niet toegekende weken over zijn in de speelwijk waar je straat toe behoort.

Na goedkeuring staan de speelstraat organisatoren in voor de bekendmaking van de speelstraat dagen en uren in de speelwijk. Bij deze bekendmaking nemen ze de contactgegevens van één van hen op. Bij voorkeur wordt ook een voorbeeld van bekendmaking aan Vrije Tijd bezorgd (vrije.tijd@olen.be).

Alleen bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in de straat gelegen is, prioritaire voertuigen wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, ophalers van afval die handelen in opdracht van het lokaal bestuur en fietsers hebben toegang tot de speelstraat. De bestuurders rijden stapvoets, mogen de spelende kinderen niet in gevaar brengen en verplaatsen zelf de hekken.

Meer info

Voor het volledige reglement en het aanvraagformulier vind je hieronder.

Nog vragen? Vrije Tijd, vrije.tijd@len.be, 014 27 94 22

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

adres
tel.
014 27 94 22
e-mail
vrije.tijd@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP