Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Driekantige Boeren van Olen

Beeldengroep Driekantige Boeren van Olen

Olenaar Jos Wouters maakte de beeldengroep De Driekantige Boeren van Olen naar aanleiding van het Keizer Kareljaar in 1994. Op 6 augustus 2000 werd de bezienswaardigheid ingehuldigd. De beelden stellen de meest bekende Olense legendes voor, waaronder Keizer Karel en zijn pot met drie oren. Ze vereeuwigen dan ook de bevrijdende humor die zo typisch is voor deze keizerlijke vertelsels.

Locatie: Dorp z/n

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP