Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Fotografen

De Olense fotografen op uitstap in Luik (eind 2016).

Sinds 2005 zetten de Olense amateurfotografen zich vrijwillig in voor het lokaal bestuur. Ze zorgen voor foto's voor het gemeentelijk informatieblad 'De Driehoek', voor onze website, voor onze Facebookpagina en voor het jaarverslag. Naar aanleiding van het 'ontbijt van de gemeente' in 2005 stelden ze ook foto's uit Olen tentoon. Deze foto's zijn nog steeds te bewonderen in de gang van het gemeentehuis. Ook maken ze jaarlijks een mooie fototentoonstelling over een bepaald thema.

Onze vrijwillige fotografen zijn:

  • Chris Broos;
  • Joeri De Schutter;
  • Willy Huygens;
  • Jos Laenen;
  • Rudy Peeters;
  • Roger Rens;
  • Inge Van Hove;
  • Silvain Van Reusel;
  • Cois Veldeman.

Als je op je activiteit een bezoekje krijgt van een van deze fotografen, laat hen dan liefst (gratis) toe op je activiteit. Wellicht verschijnt de foto enige tijd later in één van de gemeentelijke publicaties.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP