Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Schambraken - vernieuwing grachten en overkluizingen

Schambraken

Waar wordt er gewerkt?

De aannemer start ter hoogte van Schambraken 55 en werkt van daaruit verder tot vlak voor het kruispunt Schambraken-Krentzen.

  • Van Schambraken 55 tot aan het kruispunt met Hemelrijk wordt er enkel gewerkt aan de zijde met oneven huisnummers. (zone 1)
  • In het gedeelte Schambraken tussen Hemelrijk en Krentzen worden enkel de bestaande grachten aan beide zijden van de weg opnieuw in hun oorspronkelijke vorm gebracht. (zone 2)

Welke werken vinden er plaats?

  • Vernieuwing en uitbreiding van de bestaande grachten in zone 1 (kant oneven huisnummers).
  • Vernieuwing overkluizingen inclusief nieuwe kopmuren in zone 1 (kant oneven huisnummers).
  • Plaatsen van houten grachtbeschoeiing in zone 1 (kant oneven huisnummers). Dit beschermt de gracht tegen inzakkingen.
  • Plaatsen van houten grachtbeschoeiing in de bestaande grachten in zone 2. Dit beschermt de gracht tegen inzakkingen.
  • De bestaande grachten in zone 2 in hun oorspronkelijke vorm herstellen.

Wanneer vinden de werken plaats?

De aannemer is op maandag 23 november 2020 gestart. In totaal zijn er veertig werkdagen voorzien. 

Opgelet: het weer, een heropflakkering van het coronavirus en eventuele technische problemen op de werf kunnen voor vertraging zorgen.

Meer info en updates op www.slimdoorolen.be.

Openingsuren & contact

Technische Dienstverlening

adres
tel.
014 23 35 72
e-mail
technische.dienstverlening@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP