Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Kerk O.-L.-V.-Olen

Kerk O.-L.-V.-Olen

De monumentale Onze-Lieve-Vrouwkerk uit 1865-1866 beheerst de volledige noordkant van het rechthoekig, beboomd dorpsplein. Haar nogal recente inplanting en ouderdom blijkt niet alleen uit het architecturaal totaalbeeld maar ook uit de niet-conventionele oriëntatie, waarbij het koor naar het noord-noodwesten gericht is. Bij oudere kerken 'kijkt' het koor immers steeds naar het oosten. Vanaf de 19de eeuw houdt men bij de inplanting van nieuwe kerken meer rekening met andere motieven zoals het bestaande wegennet en de beschikbare ruimte.

Architecturaal behoort deze parochiekerk tot de neogotiek met zijn typische steunberen en spitsbogen. De gevels eindigen steevast op sierlijke baksteenfriezen met ruit- en muizentandmotieven. In de basilicale benedenkerk staan zowel rondvensters (middenbeuk) als spitsboogramen (zijbeuken).

Meer nog dan de buitenarchitectuur is het interieur duidelijk neogotisch door het veelvuldig gebruik van de spitse scheibogen. Het kerkmeubilair (biechtstoelen, retabelaltaar) is eveneens overwegend neogotisch. De beelden dateren uit de 19de en de 20ste eeuw en hebben een geringe kunsthistorische waarde. De moderne glasramen (1965) werden vervaardigd in het atelier van de bekende Antwerpse kunstenaar Jan Huet.

Locatie: Boekel

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP