Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Kerk O.-L.-V.-Olen

Kerk O.-L.-V.-Olen

De monumentale Onze-Lieve-Vrouwkerk uit 1865-1866 beheerst de volledige noordkant van het rechthoekig, beboomd dorpsplein. Haar nogal recente inplanting en ouderdom blijkt niet alleen uit het architecturaal totaalbeeld maar ook uit de niet-conventionele oriëntatie, waarbij het koor naar het noord-noodwesten gericht is. Bij oudere kerken 'kijkt' het koor immers steeds naar het oosten. Vanaf de 19de eeuw houdt men bij de inplanting van nieuwe kerken meer rekening met andere motieven zoals het bestaande wegennet en de beschikbare ruimte.

Architecturaal behoort deze parochiekerk tot de neogotiek met zijn typische steunberen en spitsbogen. De gevels eindigen steevast op sierlijke baksteenfriezen met ruit- en muizentandmotieven. In de basilicale benedenkerk staan zowel rondvensters (middenbeuk) als spitsboogramen (zijbeuken).

Meer nog dan de buitenarchitectuur is het interieur duidelijk neogotisch door het veelvuldig gebruik van de spitse scheibogen. Het kerkmeubilair (biechtstoelen, retabelaltaar) is eveneens overwegend neogotisch. De beelden dateren uit de 19de en de 20ste eeuw en hebben een geringe kunsthistorische waarde. De moderne glasramen (1965) werden vervaardigd in het atelier van de bekende Antwerpse kunstenaar Jan Huet.

Locatie: Boekel

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

adres
tel.
014 27 94 22
e-mail
vrije.tijd@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
(langskomen kan enkel op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP