Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Aanpassing van de geslachtsregistratie

Als je overtuigd bent dat het geslacht vermeld op je geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit, dan kun je een aanvraag indienen om je geslachtsregistratie te wijzigen. Die aanpassing wordt vastgelegd in een akte van aanpassing van de registratie van het geslacht.

Voor wie

Sinds 1 januari 2018 moet je niet meer voldoen aan bepaalde medische voorwaarden om je geslacht en voornaam officieel te laten aanpassen op de akten van de burgerlijke stand en in het bevolkingsregister.

Vanaf 16 jaar kunnen minderjarigen ook de geslachtsregistratie in de geboorteakte laten aanpassen als zij daarbij zijn bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Zij moeten een verklaring kunnen afgeven van een kinder- en jeugdpsychiater die bevestigt dat het gaat om een vrije en bewuste keuze.

Procedure

De procedure bestaat uit twee stappen: de aangifte en de opmaak van de akte.

Aangifte

Je overhandigt een verklaring aan Burgerzaken waarin staat dat je overtuigd bent dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit en dat je dit administratief en juridisch wil laten aanpassen. 

Opmaak van de akte

Je gaat een tweede keer naar Burgzaken en bevestigt je eerste verklaring, minimaal 3 en maximaal 6 maanden na de aangifte. Daarna maakt Burgerzaken de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie op.

 
Je kan deze aanpassing enkel ter plaatse bij Burgerzaken in orde brengen. De bijhorende akte kan je achteraf via het e-loket opvragen (zie link hieronder).

Wat meebrengen

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
tel.
014 27 95 10
e-mail
burgerzaken@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP