Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Industrielaan - aanleg Fietspad

Industrielaan

Waar wordt er gewerkt?

Langs het gedeelte Industrielaan vanaf het kruispunt met Koning Boudewijnlaan (N152) tot en met het kruispunt Schaatsbergen.

Welke werken vinden er plaats?

Om de veiligheid van de fietsers te optimaliseren legt het lokaal bestuur een veilig en comfortabel fietspad aan. Aan de noordzijde van de Industrielaan komt er een breed, vrijliggend, dubbelrichtingsfietspad. Ter hoogte van de Honingstraat en Schaatsbergen komen er oversteken. De oversteek aan Schaatsbergen wordt met verkeerslichten geregeld.

Wanneer vinden de werken plaats?

De voorstudie en het voorontwerp zijn afgerond. De komende maanden wordt er verder gewerkt aan het definitieve ontwerp om zo tot een volledig bestek te komen. Vervolgens starten we de zoektocht naar een aannemer en kunnen we het dossier uitbesteden. De eigenlijke werken staan momenteel gepland in 2022.

Geschatte kostenplaatje

Het lokaal bestuur bekijkt nog of naast de aanleg van een fietspad ook de vernieuwing van de rijweg in deze zone moet mee opgenomen worden in het dossier. Afhankelijk van de keuze bedraagt de projectkost voor deze werken tussen de 1.200.000 en de 2.500.000 euro. Het provinciebestuur Antwerpen subsidieert wel een deel van de fietspadinfrastructuur.

Openingsuren & contact

Technische Dienstverlening

LCP