Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Kerk St.-Jozef-Olen

Kerk Sint-Jozef

De kerk van St.-Jozef-Olen, die grenst aan het Pastoor A. Janssensplein, is een neo-Romaans gebouw. De bakstenen gevels rusten op een zandstenen sokkel. Ondanks de oosttoren opteerde architect Chrétien Veraart voor een klassieke oriëntatie met het koor aan de oostkant.

Zowel de westgevel van de middenbeuk als de oostgevel van het koor zijn met decoratieve rondvensters uitgerust. De 'neogotische' steunberen verstoren enigszins de stijlzuiverheid. De kerk heeft geen zuilen of pilaren aan de binnenzijde.

Gentenaar Ganton ontwierp de grote glasramen in de oost- en westgevel in een figuratieve voorstelling waarbij het kruis centraal staat. De overige glasramen alsook de kruisweg in houtskool dateren uit 1965 en werden vervaardigd door kunstschilderglazenier Leo Vingerhoets uit Antwerpen. Architect J.A. Van der Gucht ontwierp het 'stenen' kerkmeubilair.

Locatie: Lichtaartseweg 89

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP