Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Olen-Centrum - fase 2: herinrichting dorpsplein en omliggende straten

Olen-Centrum

De doortocht in Olen-Centrum, bestaande uit de gewestweg N152 en Ven, kreeg in de periode eind 2018-begin 2020 een grondige opknapbeurt. In een volgende fase staat een herinrichting van het dorpsplein, de schoolomgeving van Willem Tell en enkele omliggende straten op de planning. Het doel van deze werken bestaat erin de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Olen-Centrum te maximaliseren.

Waar wordt er gewerkt?

Volgende straten en straatdelen maken deel uit van het omvangrijk project:

 • Herentalseweg: het gedeelte vanaf de Koning Boudewijnlaan (N152) tot en met het kruispunt met de Kijnigestraat.
 • Tramstraat: volledig, vanaf het kruispunt met Kijnigestraat tot aan het kruispunt met Oosterwijkseweg (N152). Het kruispunt Tramstraat-Noorderwijkseweg-Voortkapelseweg wordt ook mee opgenomen.
 • Gedeelte van de Voortkapelseweg tussen Tramstraat en de knip ter hoogte van de schoolingang van Willem Tell.
 • St. Maartensstraat
 • Processieweg
 • Dorp en het dorpsplein tussen het gemeentehuis en de pastorie.

Welke werken vinden er plaats?

 • Opbraak van alle verharding op het openbaar domein.
 • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel voor regen- en afvalwater.
 • Vernieuwen van de ondergrondse leidingen van de nutsmaatschappijen waar nodig.
 • Het ondergronds brengen van de leidingen die nu nog bovengronds aan elektriciteitspalen hangen.
 • Vervangen van de straatverlichting door LED-verlichting.
 • De straten en pleinen op het openbaar domein herinrichten van rooilijn tot rooilijn.

Wanneer vinden de werken plaats? (update 1 maart 2021)

Momenteel wordt er de laatste hand gelegd aan het ontwerp. Einde maart of begin april zou dit afgerond kunnen worden.

Er wordt momenteel nog nagedacht over hoe en wanneer we deze informatie coronaproof kunnen terugkoppelen aan de mensen die het participatieproject mee hebben doorlopen, aan de lokale middenstand en aan de bevolking.

Nadien kan het lokaal bestuur een gedetailleerd bestek opmaken over de uit te voeren werken. Hierin zitten ook alle faseringen en uitvoeringstermijnen opgenomen. Wanneer de werken exact zullen plaatsvinden, hangt af van de nog te gunnen aannemer. Hierover verneem je later meer.

Geschatte kostenplaatje

Op dit moment houdt het lokaal bestuur rekening met een investering van om en bij de 4.500.000 euro.

Meer info over dit project lees je binnenkort op www.slimdoorolen.be.

Openingsuren & contact

Technische Dienstverlening

LCP