Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Geerbossen, Gerhagen, Horselaar, Lindenpad, Vinkenstraat - Wegen- en rioleringswerken

Waar wordt er gewerkt?

Geerbossen, Gerhagen, Horselaar, Lindenpad en Vinkenstraat

Welke werken vinden er plaats?

In al deze straten voorziet het lokaal bestuur een gescheiden rioleringsstelsel zodat er geen afvalwater meer in de grachten terechtkomt. Aangezien het wegdek hiervoor opgebroken moet worden, krijgt ook het wegdek een vernieuwingsbeurt.

Wanneer vinden de werken plaats?

De voorontwerpen van deze projecten zijn klaar. Het dossier wordt terug geactiveerd in het jaar dat de werken voorzien zijn. Voor bewoners wordt er enkele maanden voor de start van de werken nog een infomarkt voorzien zodat zij de plannen kunnen inkijken.

  • Vinkenstraat en Lindenpad: uitvoering voorzien in 2023-2024
  • Gerhagen (deel waar nog geen riolering ligt), Geerbossen en Horselaar: uitvoering voorzien in 2024-2025

Geschatte kostenplaatje?

Deze twee dossiers gaan in totaal ongeveer 1.000.000 euro kosten. Voor de riolering krijgen we wel subsidies.

Openingsuren & contact

Technische Dienstverlening

LCP