Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Bouwensloop ter hoogte van het Kempisch kanaal - verbeteren afwatering

Bouwensloop

Waar wordt er gewerkt?

Bouwensloop ter hoogte van het Kempisch kanaal.

Welke werken vinden er plaats?

Het lokaal bestuur optimaliseert er de afvoer van het regenwater. Op welke manier wordt nog onderzocht.

Waarom vinden de werken plaats?

Met de veranderingen van het klimaat en de verdere aanleg van gescheiden riolering in O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen, wordt de buffer- en afvoerfunctie van de waterlopen steeds belangrijker.

De Bouwensloop zorgt vandaag de dag samen met de Meirenloop en Bankloop voor de beheersing van overtollig regenwater uit O.L.V.-Olen en St.-Jozef-Olen. Dit doet ze onder meer door regenwater af te voeren naar de Nete. Tijdens het afvoerproces kruist de Bouwensloop het Kempisch kanaal nabij de grens met Herentals via een inbuizing onder het assenstort* van Umicore. Vervolgens moet ze een grote sifon onder het kanaal onderdoor om uiteindelijk een kilometer verder de Nete te bereiken. De inbuizing en sifon vertonen echter gebreken waardoor een vlotte doostroming van het regenwater steeds moeilijker wordt. Daarom wordt dit gedeelte van de Bouwensloop herbekeken en aangepast.

* Historisch stort van assen afkomstig van de vroegere verbanding van steenkool voor de hoogovens van Umicore.

Wanneer vinden de werken plaats?

Het is de bedoeling om dit jaar de studie voor dit project af te ronden. Zo kunnen we de werken in de loop van 2022 uitvoeren. Welke werken er precies zullen plaatsvinden is vandaag nog koffiedik kijken. Voor dit project werkt het lokaal bestuur samen met Umicore (eigenaar van de gronden langs weerzijde van het kanaal) en de provincie Antwerpen (beheerder van deze waterloop).

Geschatte kostenplaatje?

Naargelang de uitkomst kan de investeringskost oplopen tot enkele honderdduizenden euro’s.

Openingsuren & contact

Technische Dienstverlening

LCP