Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Hezewijk - wegen- en rioleringswerken

Hezewijk

Waar wordt er gewerkt?

In het gedeelte Hezewijk tussen Noorderwijk en de E313.

Welke werken vinden er plaats?

In deze zone voorziet het lokaal bestuur een gescheiden rioleringsstelsel zodat er geen afvalwater meer in de grachten terechtkomt. Ook de woningen met nummers 9, 11 en 13 en het stukje Hezewijk naar de Hezehoef worden mee op het gescheiden stelsel aangesloten. Daarnaast neemt het lokaal bestuur ook de weginrichting in de werkzone onder handen. Dit in functie van comfortabele en veilige fietspaden.

Wanneer vinden de werken plaats?

Dit project moet nog volledig opgestart worden. Het lokaal bestuur dient eerst een subsidieaanvraag in voor het aanleggen van het gescheiden rioleringsstelsel. Nadien stelt het een studiebureau aan dat de opdracht krijgt een voorontwerp op te maken. Dit ontwerp moet klaar zijn tegen het einde van de huidige legislatuur (eind 2025). Mogelijk kunnen de werken rond die periode ook van start gaan.

Geschatte kostenplaatje

Naargelang de herinrichtingsplannen houden we rekening met een investeringskost tussen de een en twee miljoen euro. Voor het gedeelte van de riolering ontvangt het lokaal bestuur subsidies.

Openingsuren & contact

Technische Dienstverlening

adres
tel.
014 23 35 72
e-mail
technische.dienstverlening@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP