Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Steun in de vorm van cadeaucheques

Elke inwoner van Olen die voldoet aan bepaalde voorwaarden, ontvangt een cadeaucheque van 30 euro.

Waarom deze steun?

Heel wat inwoners hebben financieel geleden door de coronacrisis. Daarom heeft de Vlaamse regering subsidies voorzien om hen te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Tegelijk wil de Vlaamse regering de lokale handelaars een hart onder de riem steken.

Wij hebben ervoor gekozen om deze subsidie te verdelen in de vorm van cadeaucheques van 30 euro.

Voorwaarden

Om recht te hebben op een cadeaucheque moet je in Olen wonen en op 1 januari voldoen aan minstens één van de volgende voorwaarden:

 • Je ontvangt leefloon, steunverlening of staat onder begeleiding van de sociale dienst OCMW.
 • Je hebt een Olense vrijetijdspas.
 • Je hebt geen vrijetijdspas maar valt onder de doelgroep van de vrijetijdspas en kan dit aantonen met een attest. Deze doelgroep zijn inwoners:
  • begeleid door het OCMW
  • in collectieve schuldenregeling
  • met een verhoogde tegemoetkoming (Omnio- en WIGW-statuut)
  • die genieten van een inkomensvervangende tegemoetkoming, een integratietegemoetkoming of een zorgbudget voor ouderen
  • die recht hebben op een inkomensgarantie voor ouderen
 • Je bent lid van de Olense Welzijnsschakel.

Procedure

Inwoners die begeleid worden door de sociale dienst of die een vrijetijdspas hebben, ontvangen een brief met instructies hoe je de cheque kan aanvragen.

Heb jij geen brief ontvangen, maar denk je toch recht te hebben op deze cadeaucheques?

 • Maak een afspraak in het sociaal huis (014 21 52 00) of het gemeentehuis (014 26 31 11)
 • Neem het attest mee waarmee je kan aantonen dat je aan één van de voorwaarden voldoet.
 • Geraak je zelf niet op één van deze locaties? Geef dan een volmacht aan iemand om dit voor jou te doen. Deze volmacht is enkel nodig voor personen die meerderjarig (18 jaar of ouder) zijn.

Je kan de cadeaucheques ten laatste op 31 juli 2021 afhalen na een afspraak in het gemeentehuis of sociaal huis. Vervolgens kan je ze tot en met 31 augustus 2021 gebruiken bij heel wat Olense handelaars.

Wat meebrengen

Een attest waarmee je kan aantonen dat je op 1 januari 2021 aan één van de voorwaarden voldoet om recht te hebben op de cadeaucheques.

Openingsuren & contact

Sociale Hulp- en Dienstverlening

Bekijk ook

LCP