Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Vaccinatiecentra in Grobbendonk en Tielen (Kasterlee)

De vaccinatiecentra voor de Eerstelijnszone Middenkempen komen in Grobbendonk (militair domein De Troon, toegang via Koolaardestraat 34) en in Tielen (sporthal Tielenhei, Prijstraat 68). 

In deze vaccinatiecentra worden de volgende maanden de inwoners van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar gevaccineerd tegen het coronavirus. 

  • Inwoners van Olen, Kasterlee en Lille kunnen terecht in het vaccinatiecentrum in Tielen (Kasterlee).
  • Inwoners van Grobbendonk, Herentals, Herenthout en Vorselaar kunnen terecht in het vaccinatiecentrum in Grobbendonk.

Waarom deze locaties?

De locaties liggen verspreid over de hele zone en zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Zo hebben alle inwoners binnen de zone een vaccinatiecentrum op redelijke afstand. Voor kwetsbare mensen die niet vlot tot daar geraken, komen er oplossingen.

De zeven gemeenten bereiden zich nu volop voor op het inrichten van deze locaties. De vaccinatiecentra moeten klaar zijn tegen half februari, zodat er ten laatste begin maart gestart kan worden met vaccineren. 

Wie komt wanneer aan de beurt?

Eerst komen professionele zorgverleners aan de beurt, daarna de 65-plussers en de risicopatiënten. Dan volgt de rest van de volwassen bevolking.

Wanneer je aan de beurt bent, krijg je een uitnodiging. Hierin staat waar je je kunt laten vaccineren en hoe je jouw afspraak maakt.

Je bent niet verplicht om je te laten vaccineren.

Groepsimmuniteit nastreven

Met de opstart van deze vaccinatiecentra zetten we een volgende stap om onze inwoners te beschermen tegen het coronavirus. Vaccinatie is onze belangrijkste troef om deze pandemie achter ons te laten en terug te kunnen genieten van onze vrijheid en sociale contacten.

Door in te zetten op vaccinatie willen we groepsimmuniteit nastreven. Groepsimmuniteit wil zeggen dat een voldoende grote groep mensen weerstand heeft opgebouwd tegen het virus. Hierdoor kan het virus zich niet meer zo eenvoudig verspreiden.

Dat betekent jammer genoeg niet dat alles onmiddellijk terug mogelijk is. Een versoepeling moet stap voor stap gebeuren. Iedereen kan niet op hetzelfde moment worden gevaccineerd. Zolang er nog veel mensen gevaccineerd moeten worden, blijft er een risico op nieuwe golven. De coronamaatregelen blijven dus nog altijd van kracht.

Meer informatie

www.laatjevaccineren.be

LCP