Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Veelgestelde vragen over de coronavaccinatiecentra

De vaccinatiecentra in de Eerstelijnszone Middenkempen komen in Grobbendonk en Tielen (deelgemeente van Kasterlee). De inwoners van Olen kunnen voor het coronavaccin terecht in het vaccinatiecentrum in Tielen (sporthal Tielenhei, Prijstraat 68). De vaccinatiecentra roepen mogelijk vragen op. Hieronder een antwoord op enkele veelgestelde vragen.

Vragen:vragen over het vaccineren (praktisch)

 • “Waar moet ik me laten vaccineren?”

Inwoners van Olen kunnen terecht in het vaccinatiecentrum in Tielen (deelgemeente van Kasterlee). Dit bevindt zich in sporthal Tielenhei, Prijstraat 68. Ook inwoners van Lille en Kasterlee kunnen zich daar laten vaccineren. Hier vind je de route van Olen naar het vaccinatiecentrum in Tielen.

 • “Waarom moeten inwoners van Olen naar Tielen (Kasterlee) gaan?”

Olen behoort samen met zes andere gemeenten (Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille en Vorselaar) tot Eerstelijnszone Middenkempen. Binnen onze eerstelijnszone mochten we twee vaccinatiecentra oprichten waar mensen uit de hele zone terechtkunnen voor een vaccinatie. 

We kozen bewust voor één vaccinatiecentrum in Tielen (Kasterlee) en één in Grobbendonk omdat deze locaties goed verspreid liggen over de hele zone en voldoende groot zijn. Alle inwoners van de verschillende gemeenten hebben zo binnen de zone een vaccinatiecentrum op redelijke afstand. 

  • Inwoners van Olen, Kasterlee en Lille kunnen terecht in het vaccinatiecentrum in Tielen (Kasterlee).
  • Inwoners van Grobbendonk, Herentals, Herenthout en Vorselaar kunnen terecht in het vaccinatiecentrum in Grobbendonk.

We moeten de verschillende gemeenten van onze eerstelijnszone over beide vaccinatiecentra verdelen zodat er in beide centra ongeveer evenveel mensen gevaccineerd worden. Hiervoor kijken we naar de geografische ligging van elke gemeente in zijn totaliteit en het aantal inwoners. Hierdoor is voor Olen de keuze gevallen op Tielen (Kasterlee).

Voor mensen die minder mobiel zijn en niet op de bestemming in Tielen geraken, komt er een oplossing. Hierover volgt later meer info.

 • “Voor inwoners uit Olen-Centrum is de verplaatsing naar Tielen (Kasterlee) ver. Waarom kunnen zij niet naar Grobbendonk?”

Vlaanderen verbiedt ons om een deel van een gemeente naar het ene vaccinatiecentrum te sturen en een ander deel naar het andere vaccinatiecentrum. Alle inwoners van eenzelfde gemeente moeten naar hetzelfde vaccinatiecentrum. Daarom moeten dus alle Olenaars naar het vaccinatiecentrum in Tielen.

 • “Ik geraak niet in het vaccinatiecentrum in Tielen. Wat nu?”

Je kan vanuit Olen met de bus naar het vaccinatiecentrum in Tielen (Kasterlee) en terug. Je kan je route plannen via de website van De Lijn (www.delijn.be/nl/routeplanner/). 

Het vaccinatiecentrum bevindt zich in de buurt van de bushalte “Tielen Prijstraat” in Tielen. Vanaf de halte moet je nog een kilometer stappen tot aan het vaccinatiecentrum.

Voor kwetsbare mensen die niet vlot tot daar geraken, komen er oplossingen. Hierover verneem je binnenkort meer.

 • “Waarom komt er geen vaccinatiecentrum in Olen, bijvoorbeeld op Teunenberg?” 

Op Teunenberg kunnen mensen uit de Eerstelijnszone Middenkempen (Olen, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille en Vorselaar) en Westerlo al terecht voor testen.

Het is onmogelijk om deze locatie tegelijkertijd op te richten als vaccinatiecentrum.

De ruimte is niet groot genoeg en in combinatie met de testen is er ook niet voldoende tijd om te vaccineren. De testen vinden nu plaats van 13.00 tot 18.00 uur. Wanneer we ook nog op Teunenberg zouden vaccineren, zou dit enkel in de voormiddag kunnen. Dat zou betekenen dat we de ruime bevolking niet snel genoeg kunnen inenten. Vlaanderen legt ons op om de vaccinatiecentra zo'n 10 uur per dag te openen zodat iedereen er terecht kan, ook zij die moeten werken. Dit zou niet gaan op domein Teunenberg.

 • “Is er voldoende parkeerplaats voorzien aan het vaccinatiecentrum in Tielen (Kasterlee)?”

Ja, we hebben hiermee rekening gehouden wanneer we de locaties selecteerden. Er is voldoende parkeergelegenheid om een vlotte doorstroming te garanderen.

 • “Drie gemeenten worden gevaccineerd in het centrum in Tielen, namelijk de inwoners van Olen, Lille en Kasterlee. Wil dit zeggen dat er veel volk tegelijkertijd aanwezig zal zijn in het vaccinatiecentrum? Is dit wel veilig?”

Bij het inrichten van de vaccinatiecentra is rekening gehouden met circulatiestromen zodat bezoekers op een veilige afstand van elkaar kunnen blijven. De afspraken worden zodanig ingedeeld dat de wachttijden minimaal zijn en er een vlotte doorstroming is.

 • “Ga ik moeten aanschuiven in het vaccinatiecentrum vooraleer ik mijn vaccin krijg?”

Bij het inrichten van de vaccinatiecentra is rekening gehouden met circulatiestromen zodat bezoekers op een veilige afstand van elkaar kunnen blijven. De afspraken worden zodanig ingedeeld dat de wachttijden minimaal zijn en er een vlotte doorstroming is.

 • “Ben ik verplicht om me te laten vaccineren?”

Nee, je bent niet verplicht om je te laten vaccineren. Toch raden we je aan om een vaccin te nemen. Vaccinatie is de belangrijkste troef om het coronavirus achter ons te laten en terug te kunnen genieten van onze vrijheid en sociale contacten. Door zoveel mogelijk mensen te vaccineren, bouwen we met z’n allen weerstand op tegen het virus. Hierdoor kan het virus zich niet meer zo eenvoudig verspreiden. Pas als meer dan 70% van de bevolking is gevaccineerd, zullen we weer controle hebben over het virus en de verspreiding ervan.

 • “Vanaf wanneer krijg ik een vaccin?”

Wanneer je aan bod komt voor het vaccin is afhankelijk van je beroep, leeftijd en gezondheidstoestand.

  • Sinds begin januari draait de vaccinatie van bewoners en personeel in woonzorgcentra op volle toeren. 
  • Eind januari komt het ziekenhuispersoneel aan bod. 
  • Huisartsen, bewoners en personeel van andere collectieve zorgvoorzieningen worden vanaf februari gevaccineerd. 
  • Vanaf maart start de vaccinatie van 65-plussers en risicopatiënten
  • Vanaf april komen de mensen met een essentieel beroep aan bod. 
  • De rest van de bevolking (18+) mag vanaf juni op een vaccin rekenen. 

Je krijgt tijdig een persoonlijke uitnodiging.

 • “Ik ben risicopatiënt. Wanneer word ik gevaccineerd?”

Behoor je tot een risicogroep, dan kom je aan de beurt vlak na de 65-plussers. Momenteel schat men in dat dat ongeveer in maart zal zijn. Wanneer het bijna aan jou is, ontvang je een uitnodiging tot vaccinatie.  

 • “Ik ben zorgverlener en krijg een vaccinatie in het ziekenhuis. Moet ik dit doorgeven of wordt dit automatisch geregistreerd?”

Nee, je moet dit niet doorgeven. Elke vaccinatie in België, of ze nu in een woonzorgcentrum, ziekenhuis of vaccinatiecentrum is afgenomen, wordt onmiddellijk geregistreerd in het centraal platform Vaccinet. Zo hebben we altijd een overzicht hebben van de vaccinaties. Meer info lees je hier: https://www.laatjevaccineren.be/vaccinnet

 • “Hoe weet ik wanneer ik me kan laten vaccineren?”

Je krijgt tijdig een persoonlijke uitnodiging om je te laten vaccineren. Dit via sms, brief of mail. Daarbij krijg je de optie om de afspraak te bevestigen, te weigeren, of te verplaatsen. Op de uitnodiging staat ook waar je inenting zal plaatsvinden.

 • “Kunnen we met het gezin ons allemaal op hetzelfde moment laten vaccineren?”

Hierover hebben we momenteel nog geen duidelijkheid. We wachten op instructies van de Vlaamse overheid. Later meer info.

 • “Ik ben mantelzorger of PAB-assistent. Wanneer word ik gevaccineerd?”
  • Als je als mantelzorger of PAB-assistent in een zorgvoorziening werkt, kan je gevaccineerd worden wanneer de zorgverleners van de voorziening aan de beurt zijn.
  • Als je privé als mantelzorger of PAB-assistent werkt, dan word je gevaccineerd samen met de rest van de brede bevolking.
 • “Mijn familielid verblijft in een zorgvoorziening en is wilsonbekwaam. Moet ik toestemming geven?”

Net zoals bij andere vaccinaties moet voor een persoon die wilsonbekwaam is de toestemming worden gevraagd bij één van de volgende personen: 

  • de houder van een zorgvolmacht
  • de wettelijk vertegenwoordiger (als de houder van een zorgvolmacht niet beschikbaar is)
  • de behandelende huisarts (indien geen van bovenstaande beschikbaar) 
  • de coördinerend en raadgevend arts (indien geen van bovenstaande beschikbaar).

De beslissing van de bewoner of de vertegenwoordiger wordt in het zorgdossier van de bewoner genoteerd, samen met de datum en de wijze waarop de toestemming werd verleend. Alleen als niet met zekerheid een mondelinge toestemming van een bevoegd persoon genoteerd kan worden in het zorgdossier (bv. bij onenigheid in de familie), is het aan te raden om de toestemming schriftelijk te documenteren. 

 • “Kan ik zelf kiezen wanneer ik langs ga voor mijn vaccin?”

Je krijgt een persoonlijke uitnodiging om je te laten vaccineren. Dit via sms, brief of mail. Hierin staat al een bepaalde afspraak vermeld. Je hebt wel de mogelijk om de afspraak te bevestigen, te weigeren, of te verplaatsen naar een ander moment.

 • “Ik moet op de dag van de vaccinatie werken. Kan ik hiervoor een afwezigheidsattest krijgen?” 

Hierover hebben we momenteel nog geen duidelijkheid. Later meer info.

 • “Moet ik iets meenemen naar het vaccinatiecentrum?”

Ja. Je neemt je uitnodiging, een mondmasker en je identiteitskaart mee.

 • “Moeten kinderen zich ook laten vaccineren?”

Nee. Voorlopig is enkel vaccinatie vanaf de leeftijd van 18 jaar aangewezen.

 • “Is de vaccinatie gratis?”

Ja, de vaccinatie tegen COVID-19 is gratis voor elke inwoner.

 • “Welk type vaccin wordt er toegediend in het vaccinatiecentrum in Tielen (Kasterlee)?”

Dit is momenteel nog niet geweten.vragen over de werking van het vaccin

 • "Werkt het vaccin echt? Hoe lang ben ik beschermd met het vaccin? Beschermt het vaccin ook tegen varianten, zoals bijvoorbeeld de Britse mutatie? Moet ik me nog aan de maatregelen houden wanneer ik het vaccin heb gehad? Wat als ik zwanger ben? ..."

Je vindt heel wat nuttige informatie over de werking van het vaccin op de website www.laatjevaccineren.be.Vrijwilligers

 • “Ik wil graag helpen als vrijwilliger in het vaccinatiecentrum. Kan dat?”

Zeker! Om de vaccins te kunnen toedienen en alles vlot te laten verlopen, hebben we veel helpende handen nodig. We zoeken zowel medisch geschoold personeel (artsen, verpleegkundigen, apothekers,...) als mensen die willen helpen met het begeleiden van bezoekers (stewards, onthaalmedewerkers, callcenter medewerkers,...).

Je kan je aanmelden als vrijwilliger via het formulier op de website van de Eerstelijnszone Middenkempen.

 • “Moet ik medisch geschoold zijn om te helpen in het vaccinatiecentrum?”

Nee. We zoeken twee soorten groepen. Enerzijds medisch geschoold personeel. Anderzijds zoeken we ook mensen die willen helpen met het begeleiden van bezoekers (stewards, onthaalmedewerkers, callcenter medewerkers,...). Je kan je dus ook zonder medische scholing opgeven als vrijwilliger.

Je kan je aanmelden als vrijwilliger via het formulier op de website van de Eerstelijnszone Middenkempen.

 • “Waar kan ik me opgeven als vrijwilliger?”

Je kan je aanmelden als vrijwilliger via het formulier op de website van de Eerstelijnszone Middenkempen.

 • “Ik heb het formulier om te komen helpen als vrijwilliger ingevuld maar heb nog geen bevestigingsmail ontvangen. Kan dit?”

We zijn volop bezig de planning op te maken. Als je je onlangs hebt opgegeven als vrijwilliger, beschikken we over je gegevens en hoef je je geen zorgen te maken. Je zal binnenkort een uitnodiging ontvangen om je te registeren via ons reserveringssysteem.

Merk je na verloop van tijd op dat je nog steeds niets hebt gehoord, dan kan je even een mailtje sturen naar vaccinatie@elzmiddenkempen.be.

 • “Kan ik zelf kiezen wanneer ik kom helpen in het vaccinatiecentrum?”

Ja! De vaccinatiecentra openen vanaf februari tot ongeveer eind oktober 2021. Via het inschrijvingsformulier kan je aangeven wanneer je beschikbaar bent.

 • “Kan ik zelf kiezen waar ik kom helpen?”

Ja, je kan zelf aangeven in welk vaccinatiecentra (Grobbendonk of Tielen) je graag wil helpen.

LCP