Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Cameragebruik Lokale Politie Neteland

De Lokale Politie Neteland maakt samen met de gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Vorselaar en Olen gebruik van cameratoezicht om de veiligheid op straat te verhogen en overlast tegen te gaan.

Om de snelheid te kunnen monitoren, maakt de politie gebruik van ANPR-camera's met het oog op trajectcontrole. Deze camera’s werken met de techniek van automatische nummerplaatherkenning. Daarnaast kan de politie gebruikmaken van beelden van tijdelijk vaste camera's die regelmatig op een andere plaats worden ingezet afhankelijk van de noodzaak. Dit bijvoorbeeld in de strijd tegen sluikstorten, overlastplaatsen,...

Pakkans stijgt en beelden kunnen dienen als bewijs

Met de inzet van camera’s wil de Lokale Politie Neteland de pakkans van daders vergroten. De politie kan de camerabeelden in real-time bekijken en kan zo alert reageren op misdrijven of verdachte situaties. Door het inzetten van camera’s kan de politie daders sneller lokaliseren en ook oppakken. Strafbare feiten kunnen zo worden voorkomen. Bij evenementen of op andere drukke momenten zijn er steeds extra ogen die mee een overzicht verkrijgen van de situatie.

Daarnaast leveren camerabeelden vaak nuttig bewijsmateriaal op. Het bekijken en onderzoeken van de opgenomen beelden is vaak een belangrijke schakel. De beelden kunnen gebruikt worden om personen die strafbare feiten hebben gepleegd te herkennen en te identificeren.

Respect voor privacy

De wetgever stelt strenge eisen aan cameratoezicht op straat. Zo mag de privacy van de bewoners niet geschonden worden met deze camera's. Er wordt strikt op toegezien dat cameratoezicht enkel wordt gebruikt voor doeleinden die wettelijk bepaald zijn. De camera's worden niet gebruikt om in huizen, winkels of privédomein binnen te kijken.

Strikt wettelijk kader

Het gebruik van camera’s door de politie wordt sinds 25 mei 2018 uitdrukkelijk geregeld in de Wet op het Politieambt. Voor camera’s die worden gebruikt door andere partijen zoals inwoners en bedrijven geldt de Camerawet. De Lokale Politie kan camera’s slechts plaatsen en gebruiken na voorafgaande toestemming door de gemeenteraad. Enkel politiemedewerkers mogen de camerabeelden bekijken en analyseren. Zij werken volgens zeer strikte procedures en hebben ook discretieplicht. Dit betekent dat ze de informatie niet mogen delen met anderen.

Een maand lang opvraagbaar

De vaste camera’s werken altijd: 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. De beelden blijven een maand beschikbaar. Na deze maand worden de beelden gewist, tenzij ze deel uitmaken van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Je werd slachtoffer van een misdrijf? Als het misdrijf onder het oog van een toezichtcamera gebeurde, zal de politie de beelden bekijken. Mogelijk kunnen we zo de daders in beeld brengen en opsporen.

Waarschuwingsborden

De toegang tot alle camerasites wordt telkens aangeduid met een bord (pictogram). Zo weet je altijd wanneer je een zone met camera’s betreedt.

Toegang tot de beelden

Je verzoek moet voldoende gedetailleerd zijn om de beelden precies te kunnen terugvinden. Je dient de reden op te geven voor dit verzoek. Je verzoek wordt bekeken door de functionaris voor gegevensbescherming. Die kan afwegen of je verzoek tot toegang kan ingewilligd worden rekening houdend met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De uitoefening van dit recht mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen. Toegang kan worden verleend maar ook geweigerd om de privacy van derden te beschermen of omwille van de openbare veiligheid. De politie geeft nooit een kopie van beelden mee. Betrokkenen kunnen de beelden wel komen inzien. Voor de politie aan jouw verzoek voldoet, kan ze je vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen.

Wil je bepaalde camerabeelden van de Lokale Politie Neteland inzien? Je kan een verzoek tot inzage sturen via mail naar de lokale politie. 

Nieuw aangiftesysteem voor camerabewaking van particulieren en bedrijven

Wens je zelf bewakingscamera’s te plaatsen ter hoogte aan je woning of aan en in jouw handelszaak of bedrijf? Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe camerawet. De wet bepaalt dat de bewakingscamera's moeten worden aangegeven bij de politiediensten. Het is niet nodig om hiervoor naar het commissariaat te komen. Je maakt dit in orde via de applicatie www.aangiftecamera.be.

Alle info over camerabewaking vind je terug op de website Veiligheid en Preventie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Vragen?

Heb je nog vragen over het camerabeleid van de Lokale Politie Neteland? Dan kan je deze via mail overmaken aan de lokale politie.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP