Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Schade aan bedrijfseigendom door noodweer

Ben je ondernemer en heb je bedrijfsschade opgelopen door noodweer zoals een hevige storm of wateroverlast? Meld je schade aan je verzekeringsmaatschappij en aan het Vlaams Rampenfonds. Het Vlaams Rampenfonds onderzoek op basis van de ontvangen meldingen in welke gemeenten het noodweer als ramp erkend moet worden.

Voor wie

Ondernemers, met uitzondering van landbouwers. Voor landbouwers geldt er een aparte procedure.

Procedure

  • Contacteer zo snel mogelijk je verzekeringsagent om je schade te melden.
  • Geef de schade binnen de zestig dagen na het noodweer door aan het Vlaams Rampenfonds
  • Neem foto's van de schade voordat je het laat herstellen. De foto's en het bewijs van aangifte aan je verzekeringsmaatschappij heb je later nodig om een vergoedingsdossier samen te stellen.
  • Hou alle facturen in verband met de herstellingen goed bij.

Afhandeling

Wanneer noodweer effectief erkend wordt als ramp, maken we dit bekend via onze communicatiekanalen.

Je kan vervolgens bij het Vlaams Rampenfonds een aanvraag tot gedeeltelijke schadevergoeding indienen als je voldoet aan de voorwaarden.

Meer info vind je op de website van de Vlaamse Overheid.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP