Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Sluizen en het Albertkanaal

Sluizen

Het Albertkanaal werd gegraven in de periode 1930-1939. Het werd in 1940 in dienst genomen, maar door de Tweede Wereldoorlog werd de eigenlijke exploitatie ervan verschoven tot in 1946. De sluizen hebben vooral in de zomer heel wat bezoek. De grote sluis kan schepen met een gezamenlijke tonnenmaat tot 12.000 ton versassen. Het Albertkanaal heeft op die plaats een verval van 10 meter. Per etmaal passeren er gemiddeld 120 schepen de sluizen.

Locatie: Sluizenweg z/n

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP