Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Subsidie voor vernieuwende culturele, gemeenschapsvormende of sportieve projecten

Ben je van plan om iets in te richten wat uitzonderlijk of vernieuwend is en voor de eerste keer in Olen wordt georganiseerd? Dan kan je hiervoor beroep doen op projectsubsidies.

Voor wie

De aanvrager woont in Olen of is een erkende Olense jeugd-, sport- of socioculturele vereniging of een erkend vierdepijlerinitiatief waarbij kan aangetoond worden dat minstens de helft van de initiatiefnemers in Olen woont.

Voorwaarden

Het project:

 • moet uitzonderlijk of vernieuwend zijn voor de aanvrager en Olen.
 • de gewone werking van de vereniging overstijgen.
 • vindt plaats in Olen.
 • is gericht naar en staat open voor alle geïnteresseerden.
 • wordt algemeen en ruim bekendgemaakt om zo veel mogelijk mensen te bereiken binnen de beoogde doelgroep.
 • is niet commercieel. Eventuele winst wordt geïnvesteerd in de werking van de vereniging of geschonken aan een goed doel.

Op het promotiemateriaal moet de steun van het lokaal bestuur vermeld worden.

Procedure

Bezorg de aanvraag uiterlijk twee maanden voor de start van het project aan Vrije Tijd:

 • via het aanvraagformulier dat je hier kunt downloaden.
 • via het e-loket waar je de aanvraag digitaal kunt invullen.

Bedrag

Voldoet het project aan de algemene voorwaarden, dan bedraagt de basissubsidie 75 euro. De aanvrager krijgt deze basissubsidie zonder meer.


Voldoet het project daarnaast aan één of meerdere van de bijzondere kenmerken, dan wordt de
basissubsidie van 75 euro verder aangevuld met een extra subsidie naargelang het aantal behaalde punten:

 • 1 tot en met 5 punten: maximaal 300 euro
 • 6 tot en met 10 punten: maximaal 400 euro
 • 11 tot en met 14 punten: maximaal 500 euro

Afhandeling

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt, na advies van Vrije Tijd, over de toekenning van de projectsubsidies.

Meer info

Mocht je wat inspiratie nodig hebben dan kan je hieronder een aantal voorbeelden vinden uit andere gemeenten.

Buurthoning2060 is een inspirerend project uit Antwerpen waarbij buurtbewoners samenkomen om de bijenkolonies te beschermen en om honing voor de buurt te maken. Ze gingen op zoek naar manieren om samen honing te maken en deze eerlijk te verdelen. Met als resultaat dat ze vorig jaar al 33 kg honing hebben verzameld.

Canal it up is een avontuurlijker project waarbij kajakkers het moeilijk bereikbare zwerfvuil uit de Brusselse kanalen vissen. Verder moedigen ze mensen aan om gewoon herbruikbare spullen te gebruiken zodat we die wegwerpplastics niet meer nodig hebben.

Kleine initiatieven kunnen ook een belangrijke sociale impact hebben zoals in Hoboken waar De Haarkar, een mobiele kapper, de minder mobiele mensen bereikt en waarbij mensen met een lager inkomen minder of zelfs niet moeten betalen. Een sociaal vernieuwend project waar veel mensen gelukkig van worden.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP