Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Subsidie voor vernieuwende culturele, gemeenschapsvormende of sportieve projecten

Ben je van plan om iets in te richten wat uitzonderlijk of vernieuwend is en voor de eerste keer in Olen wordt georganiseerd? Dan kan je hiervoor beroep doen op projectsubsidies.

Voor wie

De aanvrager is een erkende Olense jeugd-, sport- of socioculturele vereniging of een erkend vierdepijlerinitiatief waarbij kan aangetoond worden dat minstens de helft van de initiatiefnemers in Olen woont.

Voorwaarden

Het project moet voldoen aan volgende algemene voorwaarden:

 • Het project moet uitzonderlijk of vernieuwend zijn voor de aanvrager en de gemeente Olen.
 • Het project moet de gewone werking van de vereniging overstijgen.
 • Het project vindt plaats op het grondgebied van de gemeente Olen.
 • Het project is gericht naar en staat open voor alle geïnteresseerden.
 • Het project wordt algemeen en ruim bekendgemaakt met het doel een zo groot mogelijk publiek te bereiken binnen de beoogde doelgroep.
 • Het project is niet commercieel. Eventuele winst moet geïnvesteerd worden in de werking van de vereniging of geschonken worden aan een goed doel.
 • Op het promotiemateriaal moet de steun van het lokaal bestuur vermeld worden.

Procedure

Bezorg de aanvraag uiterlijk twee maanden voor de start van het project aan Vrije Tijd:

 • via het aanvraagformulier dat je hier kunt downloaden.
 • via het e-loket waar je de aanvraag digitaal kunt invullen.

Bedrag

Voldoet het project aan de algemene voorwaarden, dan bedraagt de basissubsidie 75 euro. De aanvrager krijgt deze basissubsidie zonder meer.


Voldoet het project daarnaast aan één of meerdere van de bijzondere kenmerken, dan wordt de
basissubsidie van 75 euro verder aangevuld met een extra subsidie naargelang het aantal behaalde punten:

 • 1 tot en met 5 punten: maximum 300 euro;
 • 6 tot en met 10 punten: maximum 400 euro;
 • 11 tot en met 14 punten: maximum 500 euro.

Afhandeling

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt, na advies van Vrije Tijd, over de toekenning van de projectsubsidies.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP