Gemeente Olen

Subsidies voor vernieuwende socio-culturele projecten

Ben je van plan om iets in te richten wat uitzonderlijk of vernieuwend is en voor de eerste keer in Olen wordt georganiseerd? Dan kan je hiervoor beroep doen op projectsubsidies.

Voor wie

Zowel de erkende socio-culturele verenigingen als particuliere initiatiefnemersomen in aanmerking voor deze projectsubsidies. Bij een particulier initiatief moet wel worden aangetoond dat minstens de helft van de initiatiefnemers in Olen woont.

Voorwaarden

Het project moet voldoen aan de volgende algemene voorwaarden:

  • Het project moet uitzonderlijk of vernieuwend zijn voor de aanvrager en de gemeente Olen.
  • Het project moet de gewone werking overstijgen;het project vindt plaats op het grondgebied van de gemeente Olen.
  • Het project is niet commercieel winstgevend. Eventuele winst moet geïnvesteerd worden in de werking van de vereniging, een volgend project en/of geschonken worden aan een goed doel.
  • De aanvrager toont aan op welke manier het project daaraan voldoet.

Procedure

De projectsubsidies vraag je aan via onderstaand aanvraagformulier.

Bedrag

Indien je project voldoet aan de basisvoorwaarden kan je rekenen op een basissubsidie van 75 euro. Bovendien kunnen de initiatiefnemers voor het project maximum 500 euro extra subsidie krijgen. Daarvoor moet je project aan een aantal extra voorwaarden voldoen, zoals samenwerken met verschillende verenigingen.

Afhandeling

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt, na advies van de gemeentelijke cultuurraad, over de toekenning van de projectsubsidies.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP