Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Tussenkomst in opleidingskosten streekgids

Voor Olenaars die een opleiding tot streekgids wensen te volgen, voorziet het gemeentebestuur in een gedeeltelijke tussenkomst in de opleidingskosten.

Voor wie

Voorwaarden:

  • minimum 18 jaar
  • ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Olen
  • je hebt het volledige opleidingstraject (basisopleiding en specialisatiejaar) met succes doorlopen

Voorwaarden

Dit reglement is van toepassing op:

  • opleidingen in het kader van volwassenenonderwijs
  • opleidingen die gevolgd werden bij een instelling die erkend werd door Toerisme Vlaanderen
  • opleidingen die zich richten op gidsen in het binnenland

Procedure

De subsidie moet schriftelijk aangevraagd worden bij Vrije Tijd via het aanvraagformulier dat je hieronder kunt downloaden.

De aanvraag moet uiterlijk 60 kalenderdagen na afloop van het volledige opleidingstraject gebeuren en vergezeld zijn volgende bewijsstukken:

  • een bewijs van betaling van de opleiding
  • een (voorlopig) attest/diploma van de opleiding

Bedrag

De toelage bedraagt 100% van het inschrijvingsgeld, met een maximum van 300 euro per twee jaar. De toelage voor een bijkomend specialisatiejaar bedraagt 100% van het inschrijvingsgeld, met een maximum van 150 euro per jaar. Het inschrijvingsgeld wordt steeds verminderd met alle bestaande sociale voordelen.

Afhandeling

De aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld door Vrije Tijd volgens de bepalingen van onderstaand reglement.

Uitzonderingen

Uitzonderingen op dit reglement, twijfelgevallen en niet-eenduidige zaken worden aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP