Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Mondiale adviesraad

De mondiale adviesraad streeft naar een duurzame gemeente met aandacht voor ontwikkeling in onze gemeente en ontwikkelingshulp daarbuiten.

De mondiale adviesraad:

 • geeft advies over het gevoerde mondiaal beleid.
 • geeft advies over de ondersteuning van lokale vierde pijlers en lokaal gesteunde ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties.
 • geeft advies over het sensibiliseren en stimuleren tot eerlijke en lokaal duurzame producten en wereldburgerschap van de Olense burgers, scholen  en verenigingen
 • brengt overleg en uitwisseling tot stand tussen vierde pijlers, ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties met lokale trekkers en Olenaars met interesse in deze thema’s.
 • organiseert indien gewenst thematische participatie zoals een bevraging, denkavonden of informatiemomenten.

Voor wie

 • Je bent minstens 16 jaar.
 • Je hebt voeling met de mondiaal beleidsdomeinen of hebt expertise in het werkterrein.
 • Je woont in Olen of neemt een engagement op in het Olense mondiale aanbod.
 • Je kan of durft met een brede blik naar het Olense mondiale landschap kijken.

Herken jij jezelf in dit profiel en heb je zin om lid te worden? Vul dan het e-loket in of mail het kandidaatsformulier naar vrije.tijd@olen.be.

Voorwaarden

De mondiale adviesraad is pluralistisch samengesteld en bestaat uit ten hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht.

De mondiale adviesraad is samengesteld uit minimaal vier en maximaal twaalf leden.

De effectieve leden zijn:

 • een afgevaardigde van elke Olense vierde pijler
 • een afgevaardigde van elke lokale actiegroep van ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties
 • mensen met een interesse of expertise in het mondiale thema

Leden mondiale adviesraad

 • Ludo De Ceulaer (Oxfam Wereldwinkel Olen)
 • Liesbeth Sanders (Sterren voor Ethiopië/Siddharta)
 • Chantal Nuyts (Jussukongo for the Gambia)
 • Joke Jaspers (Akwaaba Asuadei)
 • Mangelschots Karel (vierdepijler Munnange)
 • Haesendonckx Dorien (werkgroep mondiale vorming)
 • Jef De Prins (onafhankelijk lid)

Er zijn nog vijf plaatsen vrij in de mondiale adviesraad.

Regelgeving

De werking van de mondiale adviesraad staat in het huishoudelijk reglement.

Meer info

Je komt minimaal twee keer per jaar samen.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

adres
tel.
014 27 94 22
e-mail
vrije.tijd@olen.be
Vandaag gesloten
(langskomen kan enkel op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP