Gemeente Olen

Noord-Zuidraad

logo Noord-Zuidraad

De Noord-Zuidraad is een gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking en solidariteit met volkeren of landen die het moeilijker hebben. Samen met het lokaal bestuur vormen en ondersteunen de leden een mondiale beleidsvisie. Ze helpen bij het uitvoeren van dit beleid door onder andere:

  • adviezen en voorstellen ten aanzien van het gemeentebestuur te formuleren
  • een overlegplatform te zijn voor lokale ontwikkelingssamenwerkingsorganisties en vierde pijlers
  • het gemeentebestuur adviseren bij het subsidiëren van ontwikkelingssamenwerkingsprojecten en opvolgen van de ervaringen en het financieel verslag van Olenaars die vrijwillig gaan helpen in het buitenland.
  • organiseren en ondersteunen van activiteiten in het kader van het mondiaal beleid zoals wereldfilmvoorstellingen, vormingen en lezingen.

De Noord-Zuidraad komt om de zes weken bij elkaar in de wereldwinkel of bij een horecazaak die fairtradeproducten aanbiedt of wil aanbieden. 

Voor wie

Geïnteresseerden zijn steeds welkom. Neem contact op met de Vrije Tijd of de voorzitster Joke Jaspers, noordzuidraad.olen@gmail.com, als je een vergadering wil bijwonen of lid wil worden.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP