Gemeente Olen

Juridisch advies

Bij de dienst rechtshulp kan je terecht voor gratis informatie, advies en eventueel rechtshulp over allerlei onderwerpen. Zo kan de jurist je helpen bij het opstellen van brieven, juridische argumentatie of contracten. Hij begeleidt je tijdens een procedure of hij neemt contact voor je op met de tegenpartij. Als hij je zelf niet kan verder helpen, dan zal hij je doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienst of een advocaat.

De gegeven informatie kan handelen over alle levensdomeinen. Een aantal voorbeelden:

  • de rechten en plichten van echtgenoten;
  • de rechten en plichten van huurder of verhuurder; 
  • de rechtbankprocedures;
  • een akte bij de notaris;
  • alle problemen rond belastingen; 
  • werkloosheidsvergoedingen; 
  • arbeidsrecht en burenruzie.

 De jurist is in dienst van het OCMW en is gebonden aan het beroepsgeheim. Hij zal je dossier behandelen onder volstrekte geheimhouding. Elk advies is gratis en anoniem en kan persoonlijk of telefonisch gegeven worden.

Meer info

De jurist heeft 's woensdag zitdag in het sociaal huis van 9.00 tot 12.00 uur. Enkel de eerste woensdag van de maand is er geen zitdag.

Openingsuren & contact

Administratie

LCP