Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Juridisch advies

Onze juristen geven je gratis informatie, advies en eventueel rechtshulp over allerlei onderwerpen. Zo kunnen zij je helpen bij het opstellen van brieven, juridische argumentatie of contracten. Zij begeleiden je tijdens een procedure of nemen contact voor je op met de tegenpartij. Als zij je zelf niet kan verder helpen, dan verwijzen ze je naar een gespecialiseerde dienst of een advocaat.

De gegeven informatie kan gaan over bijvoorbeeld:

  • echtscheidingen
  • huurcontracten
  • rechtbankprocedures
  • een akte bij de notaris
  • problemen met belastingen
  • een erfenis
  • werkloosheidsvergoedingen
  • een burenruzie

De juristen zijn in dienst van het OCMW en zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij behandelen je dossier onder volstrekte geheimhouding. Elk advies is gratis en anoniem en kan persoonlijk of telefonisch gegeven worden.

Voor wie

iedereen die juridisch advies nodig heeft

Bedrag

gratis

Meer info

Onze juristen zijn Hanne Cornelis en Dorien Bruynseels. Je kan ze als volgt bereiken

  • op woensdag van 9.00 tot 12.00 uur in het sociaal huis (momenteel enkel op afspraak). Zij zijn om de beurt aanwezig.
  • na afspraak op maandag van 18.00 tot 20.00 uur in Herentals (Nederrij 133a – 2200 Herentals, roodstenen gebouw voor het ziekenhuis). Je kan een afspraak maken via 014 24 66 66.

De juridische dienst is een dienst van de Intergemeentelijke Samenwerking van OCMW's uit de Midden-Kempen (ISOM).  De jurist houdt spreekuur in verschillende OCMW’s in de regio:

Openingsuren & contact

Sociale Hulp- en Dienstverlening

LCP