Gemeente Olen

Juridisch advies

Onze jurist geeft je gratis informatie, advies en eventueel rechtshulp over allerlei onderwerpen. Zo kan hij je helpen bij het opstellen van brieven, juridische argumentatie of contracten. Hij begeleidt je tijdens een procedure of hij neemt contact voor je op met de tegenpartij. Als hij je zelf niet kan verder helpen, dan zal hij je doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienst of een advocaat.

De gegeven informatie kan gaan over bijvoorbeeld:

  • de rechten en plichten van echtgenoten
  • de rechten en plichten van huurder of verhuurder
  • de rechtbankprocedures
  • een akte bij de notaris
  • alle problemen rond belastingen
  • werkloosheidsvergoedingen
  • arbeidsrecht en burenruzie

De jurist is in dienst van het OCMW en is gebonden aan het beroepsgeheim. Hij zal je dossier behandelen onder volstrekte geheimhouding. Elk advies is gratis en anoniem en kan persoonlijk of telefonisch gegeven worden.

Meer info

Wanneer kan je bij hem terecht?

  • op woensdag van 9.00 tot 12.00 uur in het sociaal huis 
  • na afspraak op maandag van 18.00 tot 20.00 uur in Herentals (Nederrij 133a – 2200 Herentals, roodstenen gebouw voor het ziekenhuis). Je kan een afspraak maken via 014 24 66 66.

De juridische dienst is een dienst van de Intergemeentelijke Samenwerking van OCMW's uit de Midden-Kempen (ISOM).  De jurist houdt spreekuur in verschillende OCMW’s in de regio:

Openingsuren & contact

Sociale Hulp- en Dienstverlening

LCP