Gemeente Olen

Lokale opvanginitiatieven voor verzoekers om internationale bescherming

In het verleden was er in de bestaande opvangcentra vaak niet genoeg plaats om alle nieuwe asielzoekers op te vangen. Daarom vroeg de federale overheid aan de OCMW’s om een overeenkomst aan te gaan om lokale opvanginitiatieven (LOI’s) te organiseren.

Een LOI is meestal een gemeubelde privé-woning Het OCMW zorgt voor materiële, sociale en medische begeleiding van de bewoners, zodat hun verblijf in Olen in de beste omstandigheden kan verlopen.

Alle onkosten van de lokale opvanginitiatieven, inclusief de personeels- en begeleidingskosten, betaalt de federale overheid volledig aan het OCMW terug.

Als de overheid tijdelijk geen verzoekers om internationale bescherming naar Olen stuurt, kan het zijn dat de woning(en) een tijdje leeg staan. Het vooroordeel bestaat dat de leegstaande woningen de Olenaar handenvol geld kost. Niets is minder waar: zolang het OCMW volgens de afspraak met de overheid geen andere bestemming aan de woning geeft, blijft de toegekende subsidie doorlopen.

Openingsuren & contact

Team Maatschappelijk Werk

adres
tel.
014 21 52 00
e-mail
ocmw@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP