Gemeente Olen

Schulden en budget

Het kan zijn dat je het niet meer ziet zitten om al je financiële problemen zelf te regelen: facturen raken niet op tijd betaald, je lening moet afbetaald worden,… Liefst van al zou je iemand hebben die alles eens op een rijtje zet, die wat orde schept in deze financiële chaos.

Misschien biedt een van onderstaande diensten je een oplossing.

Budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding helpt je om te komen tot een verantwoorde en doordachte manier van besteding van je inkomen. Je blijf het inkomen zelfstandig beheren. Dat betekent dat je zelf instaat voor de tijdige verrichting van de afgesproken betalingen.

Budgetbeheer

Bij budgetbeheer geef je vrijwillig het OCMW een schriftelijke volmacht om je geld te beheren. Een medewerker activeert een individuele rekening budgetbeheer en een afnamerekening voor jou. Het OCMW staat in voor de tijdige verrichting van de afgesproken betalingen.

Collectieve schuldbemiddeling

Wanneer je financiële situatie zo ernstig is dat noch budgetbeheer/-begeleiding noch schuldbemiddeling je een oplossing kan bieden op lange termijn, dan kan de maatschappelijk werker je helpen bij een verzoek om toegelaten te worden tot een collectieve schuldenregeling.

Schuldbemiddeling

Deze dienst steunt je als je geconfronteerd wordt met schulden en als je er niet in slaagt je schuldeisers terug te betalen. De medewerker gaat proberen om een regeling voor afbetaling van je schulden tot stand te brengen. Deze bemiddeling gaat heel vaak gepaard met een budgetbeheer of budgetbegeleiding.

De dienst schuldbemiddeling past in het kader van de wet op het consumentenkrediet. De wet voorziet immers gerechtelijke procedures om personen met financiële moeilijkheden te hulp te komen.

De rechter zal oordelen of je je bevindt in een toestand van overmatige schuldenlast. Indien dit het geval is, wijst de rechter een schuldbemiddelaar aan die je inkomsten beheert. Dit kan een advocaat, een deurwaarder of een notaris zijn, maar eveneens het OCMW of het CAW.

Voor de betaling van de lopende rekeningen blijf je zelf instaan. Via een minnelijke schikking tracht de schuldbemiddelaar de inkomsten te verdelen onder de schuldeisers. Indien één van de schuldeisers of jij zelf hiermee niet akkoord gaan, kan de rechter een regeling verplicht opleggen.

 

Openingsuren & contact

Team Maatschappelijk Werk

LCP