Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Gezinszorg

De verzorgende biedt je aangepaste huishoudelijke hulp wanneer je dat om een of andere reden zelf niet meer kan. De hulpverlening is afhankelijk van je eigen situatie en behoeften. Enkele voorbeelden:

  • maaltijden bereiden
  • boodschappen doen
  • wassen en strijken
  • hulp bij het dagelijks toilet
  • morele steun bij ziekte of overlijden
  • luisteren en openstaan voor jouw bekommernissen en zorgen van alledag

Indien je enkel onderhoud van je woning wenst, kan je eventueel beroep doen op de poetsdienst van het OCMW

Bedrag

Je betaalt een bijdrage naar gelang je inkomen, gezinssamenstelling en mogelijke invaliditeit.

Als je zeer hulpbehoevend bent, krijg je een tariefvermindering.

Meer info

Op de website van Welzijnszorg Kempen kan je meer info vinden. Gezinszorg maakt deel uit van Welzijnszorg Kempen.

Openingsuren & contact

Zorgteam

adres
tel.
014 21 52 00
e-mail
ocmw@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP