Gemeente Olen

Gezinszorg

Wanneer het huishouden of het zelfstandig thuis wonen je te zwaar wordt, kan je beroep doen op onze dienst gezinszorg. Onze medewerkers zijn opgeleid om aangepaste huishoudelijke hulp te bieden wanneer je dat om een of andere reden zelf niet meer kan.

Zo kan het zijn dat je bijvoorbeeld hulp nodig hebt na een bevalling of tijdens de herstelperiode van een ziekte. Of je wordt een dagje ouder en je gezondheid laat wat te wensen over, maar je kan dankzij aangepaste hulp toch zelfstandig thuis blijven wonen.

Onze verzorgenden hebben je heel wat te bieden. De hulpverlening is afhankelijk van je eigen situatie en behoeften. Enkele voorbeelden:

  • maaltijden bereiden;
  • boodschappen doen; 
  • wassen en strijken;
  • hulp bij het dagelijks toilet:
  • morele steun bij ziekte of overlijden;
  • luisteren en openstaan voor jouw bekommernissen en zorgen van alledag.

Opmerking: de verzorgende is geen poetsvrouw. Indien je enkel onderhoud van je woning wenst, kan je eventueel beroep doen op de poetsdienst van het OCMW.

Bedrag

Je betaalt een bijdrage naar gelang je inkomen, gezinssamenstelling en mogelijke invaliditeit.

Als je zeer hulpbehoevend bent, krijg je een tariefvermindering.

Openingsuren & contact

Zorgteam

LCP