Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Lokale adviescommissie

Als Fluvius of Pidpa een klant wil afsluiten, moeten ze in bepaalde gevallen eerst advies vragen aan de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente. In die commissie zitten :

  • twee medewerkers van het OCMW
  • een lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst
  • een medewerker van Fluvius of Pidpa
  • eventueel de schuldbemiddelaar van de klant

Procedure

  • Het OCMW onderzoekt eerst de situatie van de klant.
  • Als het probleem niet opgelost kan worden, bespreekt de lokale adviescommissie het dossier op een vergadering. Ook de klant ontvangt een uitgenodigd om zich te verdedigen.
  • De lokale adviescommissie beslist dan over de eventuele afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water.

Openingsuren & contact

Team Maatschappelijk Werk

LCP