Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Minder Mobielen Centrale

Je moet ergens zijn, maar je kan je moeilijk verplaatsen, je kan geen gebruikmaken van het openbaar vervoer en er is niemand in je omgeving die je kan vervoeren. Dan kan je gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale. Vrijwillige chauffeurs brengen je met hun eigen wagen naar je bestemming en terug tegen een onkostenvergoeding.

Je kan een rit aanvragen onder andere om familie te bezoeken, om deel te nemen aan een socio-culturele activiteit, om boodschappen te doen, om naar de dokter te gaan. Dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, revalidatie, bestralingen, ...) en dringend ziekenvervoer is echter niet mogelijk.  

Rolstoelgebruikers kunnen geen gebruik maken van deze dienst maar wel van de Rolmobiel.

Voor wie

Om lid te kunnen worden van de Minder Mobielen Centrale moet je aan deze voorwaarden voldoen:

  • je bent bejaard, hebt een beperking of bent ziek en kan je hierdoor moeilijk verplaatsen
  • je hebt geen eigen vervoer en je kan geen gebruik maken van het openbaar vervoer
  • je inkomen mag niet hoger liggen dan tweemaal het bedrag van het leefloon

Procedure

Zo word je lid van de Minder Mobielen Centrale

  • Je maakt een afspraak bij het zorgteam
  • Meebrengen: identiteitskaart, bewijs van inkomen en eventueel medische attesten

Zo vraag je een rit aan als je lid bent

  • Telefonisch op het nummer 014 24 86 05 of aan het onthaal van het sociaal huis van maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. In de namiddag kan je geen ritten aanvragen.
  • Je vraagt de rit minstens 48 uur op voorhand aan.

Bedrag

Jaarlijks betaal je 12 euro lidgeld als alleenstaande en 18 euro lidgeld voor een gezin.

Aan de chauffeur betaal je 35 cent per kilometer, met een minimum van 3,5 euro per rit.

Openingsuren & contact

Zorgteam

LCP