Gemeente Olen

Pensioen

Rustpensioen

Een rustpensioen is een uitkering die je ontvangt als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt voor een eerdere werkperiode. Of je werknemer, zelfstandige of ambtenaar was, bepaalt hoe jouw pensioen berekend wordt.

Op de website van Vlaanderen vind je meer info.

 

Overlevingspensioen/overlevingsuitkering

Het overlevingspensioen is het recht dat weduwen of weduwnaars hebben op het pensioen van hun overleden echtgenoot of echtgenote.

Wie op het ogenblik van het overlijden van de huwelijkspartner niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarden om een overlevingspensioen te krijgen, kan recht hebben op een overgangsuitkering

Op de website van Vlaanderen  vind je meer info.

 

Inkomensgarantie voor ouderen

De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering die toegekend wordt aan 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Sinds 2001 vervangt ze het vroegere 'gewaarborgd inkomen’.

Op de website van Vlaanderen vind je meer info.

Openingsuren & contact

Zorgteam

adres
tel.
014 21 52 00
e-mail
ocmw@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP