Gemeente Olen

Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

Voor wie

Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan ouderen met een verminderde graad van zelfredzaamheid. Bij de beoordeling van de graad van zelfredzaamheid wordt rekening gehouden met:

  • verplaatsingsmogelijkheden;
  • mogelijkheden om je voedsel te nuttigen of te bereiden;
  • mogelijkheid om voor je persoonlijke hygiëne in te staan en je te kleden;
  • mogelijkheid om je woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten;
  • mogelijkheden om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en gevaar te kunnen vermijden;
  • mogelijkheden tot communicatie en sociaal contact.

Afhandeling

De maatschappelijk werker vraagt het aanvraagformulier elektronisch aan. Het gaat om medische formulieren die de arts moet invullen of om formulieren over je gezinsinkomen . Wanneer er zich een wijziging (zowel administratief als medisch) voordoet in je toestand, kan je een nieuwe aanvraag indienen.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart;
  • rekeningnummer;
  • eventueel aanstelling van voogd of bewindvoerder;
  • volmachtformulier.

Openingsuren & contact

Zorgteam

adres
tel.
014 21 52 00
e-mail
ocmw@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP