Gemeente Olen

Inkomensgarantie voor ouderen

De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor bejaarde personen die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Het vervangt het vroegere 'gewaarborgde inkomen'.

Als je je pensioen aanvraagt of als je als bruggepensioneerde de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, onderzoekt de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) automatisch of je recht hebt op een IGO. Je kan altijd zelf ook een aanvraag indienen bij de RVP.

Voor wie

Je bent 65 jaar of ouder en hebt weinig of geen inkomsten.

Wat meebrengen

identiteitskaart

Openingsuren & contact

Zorgteam

LCP