Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Overkluizen baangracht

Je kan een baangracht laten overkluizen als ze de toegang tot je particuliere eigendom onmogelijk maakt. Het water wordt dan door een rioolbuis geleid en de gracht wordt overkluisd, zodat je jouw perceel te voet of met de auto kan bereiken.

De overkluizing heeft een maximale breedte van 5 meter. Mits gegronde motivatie kan het college van burgemeester en schepenen een afwijking op deze maximale breedte toestaan. Afwijkingen kunnen enkel gebeuren in volle meters.

Procedure

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het terug aan Technische Dienstlening.

Bedrag

De prijs vind je terug in het retributiereglement voor het overkluizen van baangrachten.

Openingsuren & contact

Technische Dienstverlening

LCP