Gemeente Olen

Overkluizen baangracht

Je kan een baangracht laten overkluizen als ze de toegang tot je particuliere eigendom onmogelijk maakt. Het water wordt dan door een rioolbuis geleid en de gracht wordt overkluisd, zodat je jouw perceel te voet of met de auto kan bereiken.

De overkluizing heeft een maximale breedte van 5 meter. Mits gegronde motivatie kan het college van burgemeester en schepenen een afwijking op deze maximale breedte toestaan. Afwijkingen kunnen enkel gebeuren in volle meters.

Procedure

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het terug aan Technische Dienstlening.

Bedrag

De prijs vind je terug in het retributiereglement voor het overkluizen van baangrachten.

Openingsuren & contact

Technische Dienstverlening

adres
tel.
014 23 35 72
e-mail
technische.dienstverlening@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP