Gemeente Olen

Verkeersraad

De verkeersraad:

  • behandelt alle kwesties op gemeentelijk vlak die rechtstreeks of onrechtstreeks verkeer en mobiliteit aanbelangen;
  • is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen over verkeer en mobiliteit in Olen;
  • verstrekt advies aan het college van burgemeester en schepenen over alle verkeers- en mobiliteitsaangelegenheden;
  • kan initiatieven ontwikkelen om de bevolking actief te betrekken bij het uitwerken van voorstellen of adviezen inzake verkeer en mobiliteit.

De verkeersraad bestaat voornamelijk uit vrijwilligers. Ook een afgevaardigde van de politie en een afgevaardigde van Technische Dienstverlening zetelen in de raad. De verkeersraad vergadert minimaal vier keer per jaar.

Voor wie

Inwoners kunnen zich kandidaat stellen.

Als je een vergadering wil bijwonen, neem je contact op met de gemeentelijke dienst Mens en Ruimte.

Openingsuren & contact

Mens en Ruimte

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
mens.ruimte@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP