Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Verhuurvoertuig met bestuurder, vergunning

Je moet een vergunning 'verhuurvoertuig met bestuurder' hebben om tegen betaling mensen te vervoeren. Het gaat in dit geval niet om geregeld vervoer of een taxidienst.

Voor wie

Voor elke persoon of vennootschap die eigenaar is van het voertuig of ervan gebruikmaakt door een contract of aankoop op afbetaling of een leasingovereenkomst.

Voorwaarden

Voorwaarden voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder: 

 • Het voertuig mag maximaal negen personen bevatten, de bestuurder inbegrepen.
 • Op de zetel van de onderneming hou je gedurende vijf jaar een register bij waar je elke verhuring in schrijft. Dit register bevat:
  • de datum en het uur van de bestelling
  • de inhoud van het verhuurcontract
  • de prijs.
 • Voordat het vervoer plaatsvindt, moet er een schriftelijke overeenkomst zijn afgesloten.  De schriftelijke overeenkomst vermeldt in elk geval dat het voertuig ter beschikking gesteld wordt van de persoon voor ten minste drie uren.
 • De voertuigen moeten vooraan en achteraan rechtsboven voorzien zijn van een herkenningsteken.
 • Kentekens die kenmerkend zijn voor als taxi ingezette voertuigen of die hieraan herinneren, mag je niet in of op het voertuig aanbrengen.
 • Het voertuig mag niet uitgerust zijn met een zend- of ontvangtoestel voor radioverbinding (*).
 • Je mag bij het verhuren van voertuigen met bestuurder geen reclame maken onder de benaming ‘taxi’ of onder een motto waarin aan dit woord wordt herinnerd.

(*) zoals bedoeld in artikel 1, 4°, van de wet van 30 juli 1979 over de radioberichtgeving

Bedrag

De vergunning kost 250 euro per ingeschreven voertuig.  Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Afhandeling

 • Na de controle van het aanvraagformulier wordt de aanvraag voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist binnen de drie maanden na het indienen van het aanvraagformulier en de nodige bijlagen.
 • De vergunning vermeldt het aantal voertuigen. Elk toegelaten voertuig krijgt een uniek identificatienummer. Dat nummer bestaat uit vier cijfers. 
 • Ieder toegelaten voertuig krijgt een kaart voor een verhuurvoertuig met bestuurder. Deze kaart bewaar je in het voertuig.
 • Er kan slechts één vergunning afgeleverd worden per exploitant. De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.
 • De duur van de vergunning is vijf jaar.

Bij stopzetting van de verhuurdienst moet je de eerstvolgende werkdag de vergunning en de kaarten inleveren bij het lokaal bestuur. Hiervan krijg je een ontvangstbewijs. Dit wordt beschouwd als de dag van definitieve stopzetting.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP