Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Terras bij een horecazaak op openbaar domein

Voor het plaatsen van een terras bij een horecazaak op openbaar domein moet je als uitbater toelating vragen.

Voor wie

Elke horeca-uitbater kan een toelating aanvragen.

Procedure

Bezorg je aanvraagdossier aan Omgeving.

Een goed samengesteld aanvraagdossier zorgt voor een vlotte afhandeling van je aanvraag. Gebruik daarom het aanvraagformulier dat je onderaan kunt downloaden en voeg volgende bijlagen toe:

  • inplantingsplan, je hebt keuze uit vier verschillende types
  • duidelijke kleurenfoto's van de zaak en de omgeving. Kleef deze foto's op de voorziene ruimte op het aanvraagformulier
  • een plaatsbeschrijving van het openbaar domein

Bedrag

10 euro per m² en per jaar, met een minimum van 150 euro.

Afhandeling

Het college van burgemeester en schepenen beslist over je aanvraag binnen de 45 kalenderdagen vanaf ontvangst van de volledige aanvraag.

Openingsuren & contact

Omgeving

LCP