Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Parkeerverbod aanvragen of andere inname openbaar domein

Wil je een container, bouwmaterialen, een kraan, een verhuiswagen,... op openbaar domein plaatsen of een parkeerverbod aanvragen? Dan heb je een vergunning nodig.

Procedure

Bezorg je aanvraagdossier aan Omgeving.

Een goed samengesteld aanvraagdossier zorgt voor een vlotte afhandeling van je aanvraag. Gebruik daarom het aanvraagformulier dat je onderaan kunt downloaden en voeg volgende bijlagen toe:

  • drie duidelijk kleurenfoto's
  • plattegrondtekening van de bestaande toestand van het straat- of pleindeel waar de tijdelijke constructie is opgericht

Je moet de aanvraag ten laatste zeven dagen op voorhand indienen.

Bedrag

Plaatsen stelling, bouwmaterialen, bouwkraan, container of laadbak

0,25 euro per m²

(minimaal 10 euro)

Laattijdige aanvragen Bijkomend 50 euro
Parkeerverbod gratis

De factuur ontvang je samen met de vergunning.

Regelgeving

Het volledige reglement voor de inname van openbaar domein voor het uitvoeren van bouw-, afbraak- of onderhoudswerken vind je in de politiecodex, artikel 156 tot en met 172.

Meer info

Reserveer de parkeerverbodsborden bij onze Technische Dienstverlening via het nummer 014 23 35 72.

Je moet de borden zelf afhalen, plaatsen en terugbrengen naar de technische werkhal, Hoogbuul 13 in Olen.


Om reglementair te zijn, moet je de borden ten minste 24 uur op voorhand plaatsen.

Bij de downloads van het aanvraagformulier parkeerverbod vind je ook het formulier tijdelijk parkeerverbod terug. Dit vul je in bij de plaatsing van de borden en moet je onmiddellijk bezorgen aan politie Neteland via pz.neteland.onthaal@police.belgium.eu.

LCP