Gemeente Olen

Privacy, copyright & proclaimer

Privacy

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heb je inzage in de persoonsgegevens die je via deze website aan de gemeente Olen bezorgt. Als je dat wil, schrappen of corrigeren we deze gegevens. Je mailt hiervoor naar info@olen.be. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor onze online dienstverlening. 

Copyright 

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt vrij van rechten. De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik, gebruikt worden. Voor het gebruik en de reproductie van multimedia-informatie (beelden, geluid, softwaretoepassingen,...) moet je vooraf goedkeuring vragen. 

De gemeente Olen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op haar site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de site worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

Proclaimer

Dit is de officiële website van de gemeente Olen. Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Kom je toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, mail dan naar info@olen.be.

LCP