Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Verhuur turnzaal de Kriebel

De turnzaal van gemeentelijke basisschool de Kriebel wordt buiten de schooluren verhuurd aan erkende Olense verenigingen en aan ouder- en buurtcomités voor het uitoefenen van sportactiviteiten. Het is een sportruimte met beperkte afmetingen waar je kan turnen, dansen, vechtsporten,...

Adres: Schoolstraat 1, 2250 Olen.

Openingsuren

  • schooldagen: 16.00 - 23.00 uur
  • woensdagen: 12.00 - 23.00 uur
  • schoolvrije dagen: 9.00 - 23.00 uur

Voor wie

De turnzaal wordt ter beschikking gesteld aan de volgende categorieën van gebruikers:

  • Categorie A: gemeentelijke diensten, erkende adviesraden, organisaties die hiermee gelijkgesteld worden en organisaties, verenigingen en vrijwilligers die rechtstreeks voor of op vraag van het lokaal bestuur de bedoelde activiteit organiseren;
  • Categorie B: Olense scholen;
  • Categorie C: erkende Olense verenigingen;
  • Categorie D: buurtcomités en oudercomités.

Hou er rekening mee dat je in de turnzaal enkel sportactiviteiten mag organiseren.

Procedure

Reservatie voor vaste gebruikers

Vaste gebruikers zijn sportverenigingen die hun wekelijkse trainingen of wedstrijden in de turnzaal organiseren. Wil jouw club ook graag vaste gebruiker worden? Neem dan contact op met Vrije Tijd om te bekijken wanneer de turnzaal nog beschikbaar is.

Hoe reserveren?

Reserveren kan online via olen.zaalreservatie.be

Na goedkeuring van de aanvraag kom je tijdens de openingsuren een sleutel en alarmcode ophalen bij Vrije Tijd.

Wanneer reserveren? 

Het sportjaar loopt van 1 augustus tot en met 30 juni. Doorheen het jaar zijn vaste gebruikers vrij om de open uren te bezetten. 

Tijdens de eerste week van juli dienen alle aanvragen te gebeuren voor evenement in de sporthal (bv: judotornooi, danswedstrijd, sportkamp...)

Tijdens de tweede en derde week van juli kunnen vaste gebruiker hun uren aanvragen die zij het jaar voordien ook in gebruik namen. 

Nadien en doorheen het hele jaar kunnen vaste gebruikers extra uren aanvragen. 

Wat bij vals alarm?

Indien je per ongeluk het alarm laat afgaan, verwittig je onmiddellijk de contactpersonen. Je krijgt hun telefoonnummer mee als je de sleutel afhaalt. 

Wanneer je hen niet verwittigt, factureren wij de kosten door aan de sportvereniging. 

 

Bedrag

De verhuurtarieven kan je nakijken in het overzicht prijzen verhuur gemeentelijke infrastructuur

Regelgeving

Het gebruik van de turnzaal is gebonden aan een verhuurreglement en dit moet gekend zijn door de gebruikers. 

verhuurreglement turnzaal De Kriebel

LCP