Gemeente Olen

Subsidie voor vervangen enkel glas

De gemeente Olen kan bovenop de huishoudelijke premie van de netbeheerders een aanvullende premie toekennen voor het vervangen van enkele beglazing door superisolerende beglazing.

Voorwaarden

Enkel indien aan de voorwaarden van de premie van de netbeheerders voldaan wordt, kan de gemeente Olen een aanvullende premie toekennen. Alle specifieke voorwaarden staan vermeld in de aanvraagformulieren van de netbeheerder.

Bedrag

De aanvullende premie van de gemeente Olen bedraagt 5 euro per m². De premie kan maximaal 375 euro per aanvraag bedragen.

Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20% verhoogd. Hiervoor voeg je een kopie van het attest 'beschermde afnemer' toe.

Afhandeling

De gemeente Olen ontvangt op regelmatige tijdstippen van de netbeheerders een lijst met de positief beoordeelde aanvragen. Op basis van deze gegevens ontvangen de begunstigden van de gemeente Olen een vooraf ingevuld formulier. Indien dit formulier door de aanvrager binnen een termijn van een maand na verzending ondertekend wordt terugbezorgd, wordt de bijkomende gemeentelijke premie toegekend en vereffend. Het formulier wordt door de aanvrager teruggezonden (de poststempel geldt als bewijs), gefaxt of afgegeven.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers

Bekijk ook

LCP