Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Subsidie voor plaatsen zonneboiler

Met een zonneboiler kan je een groot deel van het (sanitair) warm water aanmaken door gebruik te maken van de warmte van de zon. Om de zonnestralen op te vangen, plaatst men op het dak van de woning een zware plaat (zonnecollector). In de zonnecollector zit een vloeistof of een gas die door het (zon)licht wordt verwarmd. Deze warmte wordt via een warmtewisselaar afgegeven aan het water in een boiler. Hoe groter de inhoud van de boiler, hoe groter de hoeveelheid water die verwarmd en opgeslagen kan worden en hoe groter het rendement van de zonnecollector.

Een zonneboiler kan op jaarbasis ongeveer de helft van de productie van (sanitair) warm water voor zijn rekening nemen. Je betaalt dus ongeveer de helft minder aardgas, stookolie of elektriciteit.

Voorwaarden

Enkel indien aan de voorwaarden van de premie van de netbeheerders voldaan wordt, kan de gemeente een aanvullende premie toekennen. Alle specifieke voorwaarden staan vermeld in de aanvraagformulieren van de netbeheerder.

De toelage kan gecumuleerd worden met andere bouw- of renovatiepremies.

Je kan de premie slechts één keer aanvragen.

Bedrag

De aanvullende premie van de gemeente Olen bedraagt 125 euro per installatie.

Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20% verhoogd. Hiervoor moet je een kopie van het attest 'beschermde afnemer' bij de premieaanvraag toevoegen.

Afhandeling

Het gemeentebestuur ontvangt van de netbeheerders op regelmatige tijdstippen een lijst met de positief beoordeelde aanvragen. Op basis van deze gegevens krijgen de begunstigden van de gemeente Olen een vooraf ingevuld formulier.

Vul dit formulier binnen een termijn van een maand na verzending ondertekend terug zodat de bijkomende gemeentelijke premie kan gestort worden. Het formulier wordt door de aanvrager teruggezonden (de poststempel geldt als bewijs), gefaxt of afgegeven.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers

Bekijk ook

LCP