Gemeente Olen

Gemeenteraadscommissie financiën

De gemeenteraadscommissie financiën komt minstens twee maal per jaar bijeen, met name bij de voorbespreking van de begroting en bij de opmaak van de rekening.

Per fractie zijn een aantal raadsleden afgevaardigd die in de gemeenteraadscommissie financiën zetelen. Volgende raadsleden nemen deel aan het overleg:

  • Gert Dierckx namens CD&V
  • Jan Verbist namens CD&V
  • Sander Verboven namens CD&V
  • Jan Verhaert namens O1
  • Marc Verhulst namens O1
  • Willy Maes namens N-VA
  • Joeri Janssens namens sp.a-sociaal&anders
  • Elke Tweepenninckx namens Groen (lid met raadgevende stem)

Financieel directeur Marleen Smeyers treedt op als secretaris.

Openingsuren & contact

Financiën

adres
tel.
014 27 95 19
e-mail
financien@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP