Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Gemeenteraadscommissie financiën

De gemeenteraadscommissie financiën komt minstens twee maal per jaar bijeen, met name bij de voorbespreking van de begroting en bij de opmaak van de rekening.

Per fractie zijn een aantal raadsleden afgevaardigd die in de gemeenteraadscommissie financiën zetelen. Volgende raadsleden nemen deel aan het overleg:

  • Gert Dierckx namens CD&V
  • Jan Verbist namens CD&V
  • Henk Vleugels namens CD&V
  • Jan Verhaert namens O1
  • Marc Verhulst namens O1
  • An Peeters namens N-VA
  • Elke Tweepenninckx namens Groen (lid met raadgevende stem)
  • Marc Hannes namens Vooruit

Financieel directeur Marleen Smeyers treedt op als secretaris.

Openingsuren & contact

Financiën

adres
tel.
014 27 95 19
e-mail
financien@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP