Gemeente Olen

Raadscommissie financiën

De raadscommissie financiën bestaat al enige jaren en komt minstens twee maal per jaar bijeen, met name bij de voorbespreking van de begroting en bij de opmaak van de rekening.

Per fractie zijn een aantal raadsleden afgevaardigd die in de commissie financiën zetelen. Volgende raadsleden nemen deel aan het overleg:

  • Eddy Molenberghs namens CD&V
  • Marc T'Syen namens CD&V
  • Rudi Van Houdt namens CD&V
  • Annelies Horemans namens N-VA
  • Dag Pas namens N-VA
  • Jan Verhaert namens O1
  • Marc Verhulst namens O1
  • Gert Wouters namens sp.a

Financieel directeur Marleen Smeyers treedt op als secretaris.

Openingsuren & contact

Financiën

adres
tel.
014 27 95 19
e-mail
financiele.dienst@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP