Gemeente Olen

De Driehoek

Alle covers van De Driehoek van 2016.

De Driehoek is het informatiemagazine van het lokaal bestuur van Olen. Het verschijnt elf keer per jaar (niet in augustus). De meest recente edities vind je onderaan deze pagina. 

Redactieraad

De redactieraad bestaat uit vrijwilligers en een aantal personeelsleden. Zij vergaderen eenmaal per maand over de taal en inhoud van De Driehoek. Zij zorgen ervoor dat de inwoners op de hoogte blijven van het nieuws van het lokaal bestuur, van de dienstverlening, van evenementen en van gebeurtenissen in Olen.

Activiteitenkalender

De activiteiten van erkende Olense verenigingen komen in de kalender van De Driehoek van de betreffende maand. Je voert je activiteit op tijd in op de UiTdatabank.

Informatie met betrekking tot ledenwerving en competitiewedstrijden met een wekelijks of maandelijks terugkerend karakter wordt niet opgenomen. 

Foto’s voor de rubriek Terugblik

Foto’s van activiteiten voor de Terugblik stuur je, samen met een woordje uitleg, naar driehoek@olen.be. Zorg voor een foto in voldoende resolutie.

Deadlines voor het indienen van activiteiten en foto’s

  • De Driehoek juli/augustus: maandag 4 juni
  • De Driehoek september: maandag 6 augustus 
  • De Driehoek oktober: maandag 3 september
  • De Driehoek november: maandag 8 oktober
  • De Driehoek december: maandag 5 november

Te laat ingediende activiteiten worden niet opgenomen. 

Opgelet

De beschikbare ruimte in De Driehoek is beperkt. Ledenoproepen of verslagen van voorbije activiteiten worden geweigerd. Onderwerpen die niets te maken hebben met Olen, niet gericht zijn tot de Olenaars of teksten die te laat zijn ingediend worden geweigerd door de redactieraad. Hetzelfde geldt voor boodschappen van commerciële aard.

De redactieraad houdt zich het recht voor teksten te corrigeren, in te korten of te weigeren.

 

Ecologisch verantwoord

De Driehoek wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier met het FSC-label: de garantie dat het papier afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen.

 

 

Openingsuren & contact

Communicatie

adres
tel.
014 27 94 45
e-mail
communicatie@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers

Bekijk ook

LCP